23.06.2024

Nová polyfunkcia mieri do Žiliny

Zdroj: enviroportal.sk

V krajskom sídle a v jednom z najväčších slovenských miest Žilina by sa v dohľadnej dobe mala uskutočniť prestavba objektu v širšom centre. Tým by v tomto meste malo byť dostupnejších najmä viac administratívnych priestorov. Na Poštovej ulici Dominantnou funkciou nového objektu by podľa predloženého zámeru by mala byť administratíva a poskytnutie maloobchodných priestorov. Nachádzať sa bude na Poštovej ulici a podľa investora, žilinskej akciovej spoločnosti Továreň na čokoládu, stavba nadväzuje na veľké investičné projekty a s ich súvisiacim rozvojom ďalších aktivít v meste, vrátane uspokojenia nárokov na moderné administratívne priestory. Stavba vznikne kompletnou rekonštrukciou jestvujúceho objektu, kde sídlia spoločnosti…

Na Prístavnej vzniknú nové kancelárie

Zdroj: www.enviroportal.sk

Kvalitných administratívnych priestorov nie je nikdy dosť a to platí aj pre naše hlavné mesto. Nové kancelárie by tak mali vzniknúť v Bratislave v priestore, ktorý v súčasnej dobe nie je funkčne využitý. Zvýši sa kvalita územia Účelom navrhovaného projektu je podľa investičného zámeru dotvorenie mestského priestoru pozdĺž Prístavnej ulice a Plynárenskej ulice a celkové zvýšenie kvality prostredia zóny z hľadiska funkčného, stavebnej štruktúry i prevádzkovej kvality územia. „Základnou filozofiou navrhovaného riešenia je v rámci reštrukturalizácie územia pre nové funkcie (z pôvodnej výrobnej, priemyselnej a veľkoskladovej funkcie), v hmotovo – priestorovej kompozícii posilniť administratívnu funkciu, funkciu občianskej vybavenosti a vytvoriť…

Zo starého kina polyfunkcia

Zdroj: www.enviroportal.sk

V starobylom a v súčasnej dobe krajskom meste Nitra sa nachádza isté schátralé kino, ktoré už dlhší čas neplní svoju funkciu. Tento objekt by však už onedlho mal patriť minulosti, nakoľko má istý investor v pláne namiesto neho vybudovať nový polyfunkčný objekt. Objekt s trojitou funkciou V centre Nitry by sme dnes našli staršie kino Orbis, kde sa však už nejaký ten piatok žiaden film divákom nepremietol. Kino len stojí a čaká na svoju prestavbu. Tá by mohla prísť v podobe rekonštrukcie, ktorej konečným výsledkom by mal byť polyfunkčný komplex s rovnakým meno, aké nieslo aj niekdajšie kino, čiže Orbis….

V Ružinove vyrastie polyfunkčný objekt plný stromov

Zdroj: www.enviroportal.sk

Sú rôzne polyfunkčné objekty. Napríklad také, ktoré v prvom rade myslia na funkčnosť a dizajn stavajú trochu bokom. Sú však aj také, ktoré dbajú aj na dizajn, aj na účelnosť a tiež na spojenie s prírodou. Takým by mohol byť aj polyfunkčný objekt, na ktorý sa pozrieme v tomto článku. Bežná polyfunkcia? Projekt by mal vyrásť v bratislavskej mestskej časti Ružinov v priestore ohraničenom ulicami Gagarinova, Mierová a Hraničná. Ide o polyfunkčný objekt, ktorý do hlavného mesta prinesie 86 bytových jednotiek, prvky občianskej vybavenosti navyše s dobrou dostupnosťou do centra mesta. Podľa vyjadrenia investora v predloženom zámere, ktorým sú akciové…

Galvaniho centrum alebo ďalšia polyfunkcia v Bratislave

Zdroj: www.enviroportal.sk

Poďme sa opäť pozrieť do nášho hlavného mesta. Tentokrát sme svoju pozornosť upriamili na istý projekt polyfunkčného objektu v Ružinove na Galvaniho ulici. O tom, čo by do Bratislavy mal priniesť sa dočítate práve v tomto článku. Hlavne administratíva Účelom tohto projektu je vybudovanie polyfunkčného objektu s prevažnou administratívnou funkciou. Podľa predloženého investočného zámeru je harmonizovať prostredie dobudovaním atraktívnych objektov nenarúšajúcich okolie, vyplnením voľných priestorov objektmi, ktoré prinesú do územia atraktivitu a objektívnu funkčnú náplň. „Ťažiskovým princípom návrhu a formovania urbanisticko-architektonickej štruktúry v riešenom území je snaha o vytvorenie funkčne, priestorovo a hmotovo diferencovanej štruktúry zástavby,“ uvádza sa v zámere….

Fuxton postavia, ale trochu inak

Zdroj: www.enviroportal.sk

Ešte pred dvomi rokmi uzrel svetlo sveta projekt bytového a parkovacieho domu na Fuxovej ulici v bratislavskej Petržalke. Stavby sa dodnes zrealizovať nepodarilo, no v súčasnej dobe, pokiaľ by aj k realizácií došlo, by sa odohrala v trochu zmenenej podobe. Už bez parkovacieho domu V roku 2014 bol ešte účelom výstavby bytového domu na Fuxovej ulici v Bratislave nielen bytový, ale aj parkovací dom. Pôvodný investičný zámer spoločnosti Fuxton s.r.o. však prešiel zmenou a parkovací dom sa stavať nakoniec nebude. Pokiaľ ide o samotný bytový dom, v rámci projektu nedošlo k významnejším zmenám. Pôvodne sa totiž malo vybudovať 276 bytov…

Namiesto hotela polyfunkcia

Zdroj: www.enviroportal.sk

Hotel Danube je obyvateľom hlavného mesta bezpochyby dobre známy. Možno však už ale nevedia to, že tento ubytovací komplex so štyrmi hviezdičkami by už onedlho mal ustúpiť novému polyfunkčnému objektu. Po dvadsiatich rokoch zbohom Bratislavský hotel Danube bol postavený ešte v roku. V súčasnosti by však táto viac ako dvadsaťročná budova mala byť zbúraná a na jej mieste by mal vyrásť iný objekt, ktorý bude mať polyfunkčný charakter. Jeho názov by mal byť Bratislava River Center. Za projektom stojí bratislavská spoločnosť Omega Investments s.r.o., ktorá je zároveň aj vlastníkom dotknutého hotela. V rámci zástavby nábrežia Dunaja, ktorá je z južnej…

Na kopci snov na Starých Gruntoch

Zdroj: www.enviroportal.sk

Bratislava a polyfunkčné objekty za posledné roky idú vedno ruka v ruke. Veľmi často totiž či už my alebo iný realitný portál uverejňujeme správy o výstavbe tohto typu. Inak tomu nebude ani v tomto prípade. Na Starých Gruntoch sa totiž niečo chystá. Teda, lepšie povedané, chystalo. Dobrý alebo zlý sen? Projekt, o ktorom je reč, by sa mal zrealizovať v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves na Starých Gruntoch. Stojí za ním spoločnosť so sídlom v hlavnom meste A3 Invest s.r.o., ktorá je majiteľom nebytových priestorov v Polyfunkčnom bytovom námestí sv. Františka v Bratislave. Tieto obchodné a kancelárske priestory prenajíma rôznym…

Polianky v Dúbravke sa menia

Zdroj: www.enviroportal.sk

Projekt polyfunkčného objektu Polianky v bratislavskej Dúbravke sa zmenil, hoci nejde o príliš dramatickú zmenu. Týka sa najmä zmenšenia počtu parkovacích miest a takisto sa nejaké tie zmeny udiali aj v súvislosti s bytmi či obchodnými priestormi. Menej parkovania Polianky by mali vyrásť v južnej časti mestskej časti Dúbravka na ploche takmer 16 tisíc metrov štvorcových. Pôvodne malo ísť o projekt počítajúci so 131 bytmi. K nim však treba pripočítať aj 42 bytov určených na prechodné bývanie a deväť bytov určených na prenájom. V rámci projektu malo vzniknúť 121 parkovacích miest v podzemnej garáži a 147 parkovacích plôch na povrchu,…

Premena škaredého martinského káčatka

Zdroj: www.enviroportal.sk

Rozumne využitý brownfield je na Slovensku stále do značnej miery raritou. Tento stav sa však chystá vylepšiť istý investor, ktorý prejavil záujem premeniť bývalú martinskú nábytkareň na polyfunkčný objekt. S brownfieldom je koniec Navrhovaný zámer, ktorý predložila bratislavská spoločnosť PromoLand s.r.o., predstavuje využívanie areálu bývalej nábytkárne Tatra v Martine, ktorý bude v existujúcej stavebnej štruktúre bývalých priemyselných stavieb sústreďovať rôzne funkcie administratívy, obchodných prevádzok, služieb a bytov. Vznikne tak síce jednoduchý, ale funkčný a architektonicky zaujímavý urbanistický koncept so svojimi pasážami a priechodmi do vnútrobloku. Súčasťou zámeru bude aj vybudovanie 180 parkovacích miest a samozrejme sadové úpravy okolia. V polyfunkčnom…