22.05.2022

V Martine pripravia pôdu pre rozsiahlu výstavbu domov

Zdroj: www.enviroportal.sk

Martin je mesto známe svojou krásnou slovenčinou, dobrým divadlom, nádhernými horami a samozrejme Maticou slovenskou. Okrem toho sú tu aj dobré možnosti na bývanie a tiež na výstavbu nových rezidenčných projektov. Takmer 150 nových domov V Martine existuje istá väčšia štvrť s názvom Podháj, vedľa ktorej sa zasa nachádza lokalita Háj. A táto lokalita je práve onou martinskou časťou, kde by v priebehu nasledujúcich rokov malo pribudnúť 149 nových rodinných domov. S týmto návrhom prišla spoločnosť Mako s.r.o. z Bratislavy. Práve táto spoločnosť má v pláne pripraviť pozemky pre individuálnu výstavbu, dopravné napojenie pozemku a samozrejme vybudovanie inžinierskych sietí. Pokiaľ…

Premena škaredého martinského káčatka

Zdroj: www.enviroportal.sk

Rozumne využitý brownfield je na Slovensku stále do značnej miery raritou. Tento stav sa však chystá vylepšiť istý investor, ktorý prejavil záujem premeniť bývalú martinskú nábytkareň na polyfunkčný objekt. S brownfieldom je koniec Navrhovaný zámer, ktorý predložila bratislavská spoločnosť PromoLand s.r.o., predstavuje využívanie areálu bývalej nábytkárne Tatra v Martine, ktorý bude v existujúcej stavebnej štruktúre bývalých priemyselných stavieb sústreďovať rôzne funkcie administratívy, obchodných prevádzok, služieb a bytov. Vznikne tak síce jednoduchý, ale funkčný a architektonicky zaujímavý urbanistický koncept so svojimi pasážami a priechodmi do vnútrobloku. Súčasťou zámeru bude aj vybudovanie 180 parkovacích miest a samozrejme sadové úpravy okolia. V polyfunkčnom…

Martin dostane nový štadión za sedem miliónov Eur

Zdroj: www.enviroportal.sk

Mesto Martin je známe najmä ako sídlo Matice slovenskej a miesto, kde sa hrá skvelý hokej. A práve pri športe by sme sa v tomto článku radi pristavili. V Martine sa totiž chystá výstavba nového štadióna, ktorý by mal zvýšiť úroveň športu v tomto krásnom meste. Namiesto starého areálu nový štadión Nový martinský štadión, ktorý nahradí existujúci, pôvodný športový areál, by mal vyrásť pozdĺž mestského obchvatu, v blízkosti križovatky s ulicou Červenej armády. Plocha určená k výstavbe je zo severu obklopená voľnou nezastavanou plochou, pokračujúcou ďalej k obchodným centrám Tesco a Baumax. Zo západu je teda parcela ohraničená spomínanou cestou…

Martinčania sa tešia: socialistický Prior dostane novú tvár

Zdroj: www.odprior.sk

Kedysi tieto obchodné domy mali na našom území prakticky monopol. Na tú dobu predstavovali pomerne vyspelé nákupné možnosti, keďže pod jednou strechou ponúkali tovar rôzneho druhu. Išlo tak o akýchsi predchodcov dnešných hypermarketov. No ich architektúra a dispozičné možnosti sú dnes už dávno prekonané a tak svojím spôsobom „špatia“ tváre miest, v ktorých sú postavené. Ide napríklad aj o mesto Martin, v ktorom sa podobný obchodný dom nachádza. Tu však, ako sa zdá, by už onedlho mohol miestny Prior získať novú tvár. Vyzlečú ho na „kosť“ Podľa investičného návrhu vypracovaného na posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie, za ktorým stojí…