22.07.2024

Na Prístavnej vzniknú nové kancelárie

Kvalitných administratívnych priestorov nie je nikdy dosť a to platí aj pre naše hlavné mesto. Nové kancelárie by tak mali vzniknúť v Bratislave v priestore, ktorý v súčasnej dobe nie je funkčne využitý.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Zvýši sa kvalita územia

Účelom navrhovaného projektu je podľa investičného zámeru dotvorenie mestského priestoru pozdĺž Prístavnej ulice a Plynárenskej ulice a celkové zvýšenie kvality prostredia zóny z hľadiska funkčného, stavebnej štruktúry i prevádzkovej kvality územia. „Základnou filozofiou navrhovaného riešenia je v rámci reštrukturalizácie územia pre nové funkcie (z pôvodnej výrobnej, priemyselnej a veľkoskladovej funkcie), v hmotovo – priestorovej kompozícii posilniť administratívnu funkciu, funkciu občianskej vybavenosti a vytvoriť upokojený priestor „vnútrobloku“ a akcentovať významný uzlový priestor v štruktúre mesta,“ uvádza v zámere investor, spoločnosť RV Development 2 s.r.o. z Bratislavy. Konkrétne pôjde o vybudovanie nového administratívneho objektu, ktorý by mal do hlavného mesta priniesť množstvo nových kancelárskych priestorov.

Pozemok, na ktorom by tento projekt mal vyrásť, je ohraničený Plynárenskou a Prístavnou ulicou s kompaktnou zástavbou areálu spoločnosti ŠEVT, a.s., križovatkou ulíc Plynárenská a Prístavná, areálom spoločnosti SOITRON, s.r.o., a areálom SPP. Je súčasťou areálu výrobno-skladovacej, administratívnej zóny a zóny občianskej vybavenosti. Jestvujúci objekt tvorí trojpodlažná hala v minulosti využívaná pre účel bratislavských tlačiarní, pričom v súčasnosti je areál využívaný ako veľkosklad.

V dvoch variantoch

Office Prístavná, ako sa plánovaný administratívny objekt má nazývať, je osadený na ploche pôvodného objektu tlačiarní a pôdorysne má tvar písmena „Z“. Podľa variantu A, má mať dve podzemné a šesť až osem nadzemných podlaží, pričom deviate podlažie je technické. Podľa variantu B, má mať dve podzemné a dokonca päť až dvanásť nadzemných podlaží. Predpokladané náklady na realizáciu tohto projektu investor predbežne vyčíslil na 26 miliónov Eur.

Polyfunkcia so stromami

Polyfunkčný objekt by mal vyrásť aj v mestskej časti Ružinov. Do hlavného mesta prinesie 86 bytov a prvky občianskej vybavenosti s dobrou dostupnosťou do centra mesta. Podľa vyjadrenia investorov v predloženom zámere, ktorými sú akciové spoločnosti Greefin Group a Treenium Inverso, projekt prináša do územia nový funkcionalistický architektonický koncept, ktorý reaguje na najnovšie trendy a stupňujúce sa nároky na kvalitu a komfort bývania. Projekt sa totiž vyznačuje novými architektonickými prvkami začlenenia zelene do objektu bývania. Ide o takzvaný „zelený domov“ – súčasťou stavby budú vertikálne umiestnené vysunuté záhrady a každý balkón bude obsahovať vlastný živý strom a fasádu lemovanú neopadavou zeleňou.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.