22.05.2022

Premena škaredého martinského káčatka

Zdroj: www.enviroportal.sk

Rozumne využitý brownfield je na Slovensku stále do značnej miery raritou. Tento stav sa však chystá vylepšiť istý investor, ktorý prejavil záujem premeniť bývalú martinskú nábytkareň na polyfunkčný objekt. S brownfieldom je koniec Navrhovaný zámer, ktorý predložila bratislavská spoločnosť PromoLand s.r.o., predstavuje využívanie areálu bývalej nábytkárne Tatra v Martine, ktorý bude v existujúcej stavebnej štruktúre bývalých priemyselných stavieb sústreďovať rôzne funkcie administratívy, obchodných prevádzok, služieb a bytov. Vznikne tak síce jednoduchý, ale funkčný a architektonicky zaujímavý urbanistický koncept so svojimi pasážami a priechodmi do vnútrobloku. Súčasťou zámeru bude aj vybudovanie 180 parkovacích miest a samozrejme sadové úpravy okolia. V polyfunkčnom…