22.07.2024

Príjem domácností sa mierne zvýšil

Príjem domácností je dôležitý parameter, ktorý nám ukazuje, ako finančne silní v skutočnosti sme. Dôkazom istého zlepšenia je aj mierne nárast reálneho príjmu domácností v Európskej únií a eurozóne.

Čo na to prvý štvrťrok?

Podľa údajov oficiálneho štatistického úradu Eurostat, ktorý zisťoval výšku reálneho príjmu domácnosti na obyvateľa v eurách, v eurozóne sa tento parameter mierne zvýšil a pokiaľ ide o členské štáty samotnej Európskej únie, je tento ukazovateľ do značnej miery stabilný.

V eurozóne sa v prvom štvrťroku tohto roku zisk domácnosti na obyvateľa zvýšil o 0,2 percenta oproti poklesu o 0,1 percenta v predošlom kvartáli. Reálna spotreba domácností na obyvateľa bola v prvom štvrťroku 2017 stabilná. Zaujímavé napríklad je aj to, že po zvýšení o 0,1% vo štvrtom štvrťroku roku 2016 sa zvýšil.

V európskej dvadsaťosmičke sa skutočný príjem domácnosti na obyvateľa zvýšil v prvom štvrťroku roku 2017 o 0,1 percenta po zvýšení 0,2percenta v predchádzajúcom štvrťroku. Reálna spotreba domácností na obyvateľa sa v prvom štvrťroku 2009 znížila o 0,2 percenta po zvýšení o 0,2 percenta vo štvrtom štvrťroku roku 2016.

Stabilita aj v minulom roku

Pozrime sa teraz na konkrétne čísla. Pokiaľ ide o členské štáty eurozóny, v nich reálny príjem domácností na jedného obyvateľa v predošlom roku vzrástol o 0,2 percenta. Zároveň sa však zvýšila aj reálna spotreba európskych domácností na jedného obyvateľa a to o 0,3 percenta.

Keď sa z krajín eurozóny presunieme do všetkých štátov Európskej únie, podľa Eurostatu zistíme, že reálny príjem domácností na obyvateľa v minulom roku vzrástol o 0,1 percenta. Pokiaľ ide reálnu spotrebu, tá v krajinách Európskej únie narástla dokonca o 0,7 percenta.

Spotreba vyššia než príjem

Podľa vyššie spomínaných údajov európske domácnosti síce zaznamenali nejaké to zvýšenie svojich príjmov, reálna spotreba ich však v konečnom dôsledku prevýšila. V konkrétnejšom svetle domácnosti v Európskej únii dávajú takmer štvrtinu svojich spotrebných výdavkov na bývanie, vodu, elektrinu, plyn či iné palivá. To podľa Eurostatu predstavovalo napríklad za rok 2015 celkové výdavky takmer 2000 miliárd Eur, čo je približne 13,4 percenta Hdp Európskej únie. Podiel výdavkov na spomínané komodity však poklesol najviac na Slovensku a to z 26,2 v roku 2005 na 24,9 percent a v roku 2015.

Komentáre sú vypnuté.