22.05.2022

Polianky v Dúbravke sa menia

Projekt polyfunkčného objektu Polianky v bratislavskej Dúbravke sa zmenil, hoci nejde o príliš dramatickú zmenu. Týka sa najmä zmenšenia počtu parkovacích miest a takisto sa nejaké tie zmeny udiali aj v súvislosti s bytmi či obchodnými priestormi.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Menej parkovania

Polianky by mali vyrásť v južnej časti mestskej časti Dúbravka na ploche takmer 16 tisíc metrov štvorcových. Pôvodne malo ísť o projekt počítajúci so 131 bytmi. K nim však treba pripočítať aj 42 bytov určených na prechodné bývanie a deväť bytov určených na prenájom. V rámci projektu malo vzniknúť 121 parkovacích miest v podzemnej garáži a 147 parkovacích plôch na povrchu, z toho 11 pre imobilných. A práve aj s parkovacími miestami súvisí jedna zo zmien.

Ako totiž v predloženom zámere vysvetľuje investor, bratislavská spoločnosť Jannis s.r.o., zmena nie je zásadná, vyplynula z potrieb stupňa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a zo zmeny legislatívy. „Počas prípravy dokumentácie pre stavebné konanie došlo k zmene metodiky výpočtu nárokov na statickú dopravu. Z novej metodiky vyplynulo, že pôvodne navrhované kapacity statickej dopravy sú predimenzované. Vzhľadom na vyššie uvedené môže navrhovateľ redukovať kapacity statickej dopravy a v súvislosti s tým sa menia aj niektoré ďalšie parametre už posúdenej navrhovanej činnosti. Zmenou činnosti dôjde k zníženiu parkovacích stojísk z pôvodných 268 na 250 stojísk, teda dochádza k zníženiu o 18 stojísk oproti už posúdenému stavu v porovnaní s uzemním rozhodnutím,“ uvádza sa v zámere.

Zmena aj v bytoch

Zmena sa však udiala aj v súvislosti s bytovými jednotkami. Počet bytov zostal zachovaný, je ich 131, čiže rovnako, ako aj v pôvodných plánoch. Čo sa zmenilo, je ich štruktúra. Výrazne totiž ubudne z počtu bytov jednoizbových, dvojizbových aj štvorizbových. Na ich úkor sa zasa zvýši počet trojizbových bytov a to až o 75. Investor tak zrejme reaguje na momentálny dopyt na realitnom trhu, ktorý je najväčší práve po bytoch s tromi izbami. Zmena sa však udeje ešte na jednom mieste. V polyfunkčnom objekte totiž pribudne jedna obchodná prevádzka.

Od projektu si investor sľubuje veľa. Ako totiž uvádza v pôvodne predloženom zámere, Polianky rozvíja sídliskové a mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej zástavby, vytvára rozmanitú bytovú štruktúru s viacerými typologickými druhmi malopodlažných foriem zástavby s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu. Z celomestského hľadiska polyfunkčný objekt nadväzuje na urbanistickú štruktúru mestskej časti Dúbravka a vytvára vysoko hodnotnú kvalitu trvalo udržateľného mestského prostredia. Ako ďalej dopĺňa, projekt nadväzuje a rozvíja lokálne centrum spoločenských aktivít v okolí Harmincovej ulice, kde je vybudovaná vybavenosť mestského charakteru, čiže zimný a futbalový štadión, obchody a športoviska v blízkom okolí.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.