23.06.2024

Veľká výstavba v malom Mierovom

V okrese Dunajská Streda, približne len 31 kilometrov od hlavného mesta, sa nachádza malá obec s názvom Mierovo. Na to by samozrejme nebolo nič zaujímavé, ak by sa tu v dohľadnej dobe nemala odohrať rozsiahlejšia výstavba novej obytnej zóny.

Zdroj: www.enviroprtal.sk

Päť desiatok nových domov

Investičným zámerom je v tomto prípade komplexná príprava územia pre novú obytnú zónu v Mierove. Tá je dimenzovaná pre päťdesiat nových rodinných domov. Predkladaný zámer teda rieši vytvorenie lokality pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov a napojenie územia určenej na výstavbu rodinných domov na technickú infraštruktúru obce. Investor počíta s tým, že daná výstavba skvalitní toto územie a vytvorí nové obytné príležitosti. „Cieľom bolo vytvoriť si možnosť na výstavbu rodinných domov. V úzkej spätosti s prebudovaním tejto obecnej časti projekt podľa zámeru investora sa snaží zhodnotiť ako celok dotknuté územie. Požiadavky územia na celkové urbanistické riešenie boli: využiť, skvalitniť danú lokalitu s architektonickým dotvorením,“ uvádza vo svojom zámere investor, spoločnosť ZA Pozemky s.r.o. z Bratislavy.

V troch etapách

Výstavba, respektíve príprava územia na výstavbu bude prebiehať v troch etapách. V prvej etape sa bude riešiť južná časť územia, na ktorej sa bude realizovať výstavba deviatich rodinných domov. Druhá etapa zasa prinesie výstavbu devätnástich domov v strednej časti pozemku a v tretej etape sa dokončí územie pre výstavbu zostávajúcich dvadsiatich dvoch rodinných domov. Pokiaľ ide o začiatok realizácie, ten sa dá predpokladať len orientačne, nakoľko je viazaný na získanie všetkých potrebných súhlasov a povolení.

 

Výstavba pokračuje aj vedľa

Stavať sa bude však aj v ďalšej obci v dunajskostredskom regióne. Ide o realizáciu štyridsiatich dvoch rodinných samostatne stojacich rodinných domov. Veľkosť pozemkov od približne 488 do 713 metrov štvorcových umožňuje použitie jednak katalógových projektov rodinných domov, jednak individuálnych projektov v závislosti od navrhovanej parcelácie. Pokiaľ však ide o výstavbu, nie je to všetko. Výstavba sa totiž bude odohrávať aj vo Veľkej Pake a nebude to len výstavba len tak hocijaká. Nie vždy sa stáva, aby bol rezidenčný projekt riešený tak komplexne, že sa v jeho rámci vybuduje aj oddychový priestor a to dokonca aj s bazénom. Ten bude prislúchať k výstavbe malo-podlažných bytových domov.

Bytový dom bude pozostáva z troch navzájom prepojených objektov so samostatnými vstupmi. Pôdorys bude mať v tvare U, zároveň bude mať tri podlažia a bude, samozrejme, podpivničený. Celkovo teda môžeme povedať, že v podzemnom podlaží sú situované garáže, v nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty. V rámci celého objektu sa nachádza dvadsaťštyri bytov. Parkovanie je riešené v podzemných garážach a takisto na pozemku bytového domu. Ostatné plochy sú riešené ako oddychovo-relaxačné plochy s bazénmi a ich technickým zázemím. Priestory budú slúžiť pre potreby obyvateľov bytového domu a susedných rodinných domov.

autor: Andrea Kolesárová

Komentáre sú vypnuté.