23.06.2024

V Ružinove vyrastie Green Atrium

V našom hlavnom meste akoby sa v poslednej dobe s polyfunkciou vrece roztrhlo. A to ešte mal v Bratislave pribudnúť ďalší polyfunkčný objekt. Konkrétne pôjde o projekt, ktorý by mal byť vybudovaný v mestskej časti Ružinov.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Bývanie aj služby

Tento zámer spoločnosti Jagr s.r.o. zahŕňa vybudovanie nového polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím. Konkrétne ide o bytové a apartmánové jednotky, plochy vyhradené pre administratívu a občiansku vybavenosť tento objekt s názvom Green Atrium má nachádzať v Ružinove na Trnavskej ceste, jeho výhodou bude aj dobrá dostupnosť do centra mesta.

Územie, na ktorom by mal polyfunkčný objekt vyrásť, ohraničuje existujúci polyfunkčný komplex Domino I, radové murované garáže na Teslovej ulici a areál susedí aj s pozemkom rodinného domu a administratívnou budovou. Výstavba tohto objektu si vyžiada asanáciu murovaných objektov a spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú na tomto pozemku a stratili svoj pôvodný účel. Ide o staré kancelárie, dielne, skladové plochy, murovanú garáž a podobne.

Z troch častí

Polyfunkčný komplex bude pozostávať z troch blokov. Pôdorys budú mať tvar písmena U. Blok A, ktorý bude polyfunkčným objektom, sa bude nachádzať v severnej časti areálu polyfunkčného komplexu pozdĺž Trnavskej cesty a bude mať osem nadzemných a jedno ustúpené podlažie. Na druhom až treťom poschodí sa počíta s administratívnymi priestormi a od štvrtého podlažia s bytovou funkciou. Takisto osempodlažný blok B bude mať tiež polyfunkčný charakter, pričom v parteri objektu sa budú nachádzať menšie obchodné prevádzky a služby, na druhom poschodí sa budú nachádzať bytové a nebytové priestory a od podlažia tretieho sa počíta s umiestnením len bytových jednotiek. Blok C, čiže apartmánový dom, bude dvojpodlažný objekt prepájajúci polyfunkčné objekty A a B. Poskytovať bude najmä priestory pre prechodné ubytovanie formou apartmánového bývania.

Ružinov má aj ďalšiu „green“ stavbu

V tejto mestskej časti vyrastie aj ďalší zaujímavý projekt. Ide tu o vybudovanie polyfunkčného objektu s bytovými jednotkami, fitness a prenajímateľnými priestormi a parkovacími stojiskami. Na to by nebolo nič až tak zaujímavé, ak by sa projekt nevyznačoval novými architektonickými prvkami začlenenia zelene do objektu bývania. Ide totiž o takzvaný „zelený domov“. „Projekt prináša do územia novú víziu zeleného bývania, súčasťou stavby budú vertikálne umiestnené vysunuté záhrady – každý balkón bude obsahovať vlastný živý strom a fasádu lemovanú neopadavou zeleňou. Navrhovaná stavba rešpektuje najnovšie svetové trendy v architektonickom riešení, ako aj stupňujúce sa nároky na kvalitu a komfort bývania,“ uvádza sa v zámere.

Stavba bude obsahovať aj zelené strechy na úrovni tretieho a tiež na úrovni devätnásteho nadzemného podlažia. Tu sa bude nachádzať zelená pochôdzna terasa s oddychovou zónou využiteľnou ako priestor na grilovanie či detské ihrisko a vodnými prvkami. Zelené strechy budú obsahovať trávniky a stálozelené, neopadavé dreviny. Ako vysvetľujú investori, ktorými sú akciové spoločnosti Greefin Group a Treenium Inverso, cieľom tohto projektu za približne 140 miliónov Eur je okrem iného aj zatraktívnenia danej lokality pre širšie vrstvy obyvateľstva.

 

autor: Andrea Kolesárová

Komentáre sú vypnuté.