01.07.2022

Premena škaredého martinského káčatka

Rozumne využitý brownfield je na Slovensku stále do značnej miery raritou. Tento stav sa však chystá vylepšiť istý investor, ktorý prejavil záujem premeniť bývalú martinskú nábytkareň na polyfunkčný objekt.

Zdroj: www.enviroportal.sk

S brownfieldom je koniec

Navrhovaný zámer, ktorý predložila bratislavská spoločnosť PromoLand s.r.o., predstavuje využívanie areálu bývalej nábytkárne Tatra v Martine, ktorý bude v existujúcej stavebnej štruktúre bývalých priemyselných stavieb sústreďovať rôzne funkcie administratívy, obchodných prevádzok, služieb a bytov. Vznikne tak síce jednoduchý, ale funkčný a architektonicky zaujímavý urbanistický koncept so svojimi pasážami a priechodmi do vnútrobloku. Súčasťou zámeru bude aj vybudovanie 180 parkovacích miest a samozrejme sadové úpravy okolia. V polyfunkčnom objekte v bývalej nábytkárni investor počíta prakticky s klasickou občianskou vybavenosťou. Pôjde o nájomné obchodné priestory, napríklad potraviny, oblečenie, obuv, stravovanie, kaviarne, pohostinstvo, fitnes centrum, ale svoje miesto tu nájde aj administratíva so zmiešanou funkciou.

Starý, ale chátrajúci

Existujúca stavba administratívno-výrobného objektu vrátane jeho pridružených časti je už niekoľko rokov nevyužívaná. Išlo pritom o niekdajšieho najväčšieho slovenského výrobcu stoličiek z ohýbaného bukového dreva na Slovensku so skutočne veľmi dlhou tradíciou. Továreň totiž vznikla už v roku 1889. Založil ju podnikateľ Ladislav Dobrits so svojimi spoločníkmi. Počas socializmu nábytkáreň samozrejme prosperovala, najhoršie časy pre ňu nastali až na konci roku 2010, kedy sa výroba prakticky úplne zastavila. Odvtedy areál chátra a v podstate bolo len otázkou času, kedy sa situáciu pokúsi zmeniť nejaký investor.

Do veľkej miery pozitívnym faktom v tomto prípade bolo, že jeho poloha v rámci mesta je veľmi dobrá, a to aj vrátane dostupnosti trás a tiež dopravného napojenia. Nachádza sa totiž v intraviláne mesta Martin, v centrálnej mestskej zóne v jeho juhovýchodnej časti v priamej nadväznosti na obytnú zónu, na autobusovú a železničnú stanicu a vytvára tiež možnosť priameho prepojenia s univerzitnou nemocnicou. Práve z týchto dôvodov sa investor rozhodol stavbu zrekonštruovať a zmeniť jej pôvodný účel na stavbu občianskej vybavenosti s bytovými jednotkami a vytvoriť tak urbanisticky a architektonicky zaujímavú zónu, ktorá svojim účelom doplní daný priestor, prepojí mestské zóny, pričom sa zachová jej pôvodný architektonický ráz, zachytávajuci priemyselnú výstavbu danej doby.

Možno si teraz poviete, že tu máme ďalšieho developera, ktorý ide bezhlavo za svojím cieľom, pričom kvôli nemu dôjde k zničeniu významnej historickej priemyselnej pamiatky. V tomto prípade tomu tak skutočne nie je, nakoľko budovy existujúceho areálu sa nenachádzajú v zozname pamiatkovo chránených budov, čiže areál sa nenachádza ani v chránenom a ani pamiatkovom území. Dodajme len, že prestavba chátrajúceho areálu v moderný polyfunkčný areál by investora mala predbežne vyjsť na 11 miliónov Eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.