01.07.2022

Galvaniho centrum alebo ďalšia polyfunkcia v Bratislave

Poďme sa opäť pozrieť do nášho hlavného mesta. Tentokrát sme svoju pozornosť upriamili na istý projekt polyfunkčného objektu v Ružinove na Galvaniho ulici. O tom, čo by do Bratislavy mal priniesť sa dočítate práve v tomto článku.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Hlavne administratíva

Účelom tohto projektu je vybudovanie polyfunkčného objektu s prevažnou administratívnou funkciou. Podľa predloženého investočného zámeru je harmonizovať prostredie dobudovaním atraktívnych objektov nenarúšajúcich okolie, vyplnením voľných priestorov objektmi, ktoré prinesú do územia atraktivitu a objektívnu funkčnú náplň. „Ťažiskovým princípom návrhu a formovania urbanisticko-architektonickej štruktúry v riešenom území je snaha o vytvorenie funkčne, priestorovo a hmotovo diferencovanej štruktúry zástavby,“ uvádza sa v zámere. Ako ešte dodáva, ide o plnohodnotné začlenenie do živého organizmu Bratislavy.

Doplní štyri predchodkyne

Na území, na ktorom by mal objekt vyrásť, sa v súčasnej dobe nachádzajú štyri budovy postavené v rámci projektu Galvaniho Business Centrum I. až IV. Každá z týchto budov má šesť poschodí, čo podľa investora nepôsobí rušivo. Rovnaký počet poschodí bude maž aj nový objekt, Galvaniho Business Centrum V. Vyrastie tu teda ucelený komplex, ktorý by mal dané územie vhodne doplniť.

Solídny počet kancelárií

Dopyt po kvalitných kancelárskych priestoroch v našom hlavom meste stále pretrváva. Azda aj pretro nový polyfunkčný projekt do Bratislavy prinesie takmer 16 tisíc metrov štvorcových administratívnych priestorov. Pokiaľ si toto číslo premeníme na možný počet zamestnancov, v týchto priestorov by svoju prácu mohlo podľa predloženého investičného zámeru vykonávať až 1400 ľudí, čo naozaj nie práve malý počet.

Polyfunkcia láka

Výstavba polyfunkčných objektov je pomerne veľkým lákadlom hádam pre každého správneho developera a to platí najmä pre Bratislave. Okrem vyššie spomínaho projektu tu totiž máme aj ďalšie, ako napríklad takzvaný Bratislava River Center. Za projektom stojí bratislavská spoločnosť Omega Investments s.r.o. V rámci zástavby nábrežia Dunaja, ktorá je z južnej strany ohraničená nábrežnou komunikáciou Rázusove nábrežie, z východu Rigeleho ulicou, zo severu Hviezdoslavovým námestím a zo západu časťou Rybného námestia, by mal vzniknúť nový moderný objekt, ktorý by do týchto miest mal priniesť obchod, služby, administratívu, bývanie a samozrejme aj množstvo nových parkovacích miest. Za obeť mu však padne doterajší objekt hotela Danube, ktorý bude v rámci výstavby asanovaný. V súčasnosti by táto viac ako dvadsaťročná budova mala byť totiž zbúraná a na jej mieste by mal vyrásť práve spomínaný polyfunkčný objekt.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.