23.05.2024

Stavebné povolenia v Európskej únií – príznaky ozdravenia?

Podľa oficiálneho štatistického úradu Európskej únie Eurostat index stavebných povolení slúži ako indikátor včasného varovania pred hroziacou hospodárskou krízou. Ide teda o faktor, ktorého pozitívny stav môže byť dobrým znakom pre celý euroregión.

Dôležitý index

V Európskej únii a rovnako aj v samotnej eurozóne sa takzvaný „Index podlahovej plochy“, ktorý vlastne znamená použiteľnú podlahovú plochu zahrnutú v stavebných povoleniach, medziročne znížil na polovicu a to v rokoch 2007 až 2009. Tento pokles bol spôsobený predovšetkým kolapsom trhov v Španielsku a Írsku. Po krátkej stabilite v roku 2010 index pokračoval v poklese a dosiahol najnižšiu úroveň nedávno, ešte v roku 2014. Odvtedy sa v indexe podlahovej plochy stavebných povolení preukázali známky oživenia s 26 percentným nárastom v Európskej únií a 24 percentným v eurozóne. Ide pritom o obdobie rokov 2014 až začiatok roku 2017.

Najvyšší rast stavebných povolení za posledné 3 roky v Maďarsku, na Malte a v Španielsku

Index podlahovej plochy stavebných povolení sa zvýšil vo veľkej väčšine členských štátov Európskej únie a to najmä medzi prvým štvrťrokom 2014 a rovnakým obdobím roku 2017. V tomto období boli zaznamenaná najväčšie prírastky v Maďarsku, kde išlo o nárast až o 181 percent. Nezaostávala ani Malta a nárastom 165 percent, Španielsko s 136 percentami, Estónsko so 106 percentami a Írsko 99 percentami. Vysokú mieru rastu zaznamenali aj Litva, Švédsko, Holandsko, Bulharsko a Cyprus. A naopak, najväčší pokles indexu podlahovej plochy v období medzi rokmi  zaznamenali najväčší pokles indexu podlahovej plochy medzi 2014 a 2017 zaznamenali Lotyšsko a Belgicko. Po nich nasledovali Dánsko, Grécko a Rumunsko.

Čo to vlastne znamená?

Index podlažných plôch, alebo Index podlahovej plochy vyjadruje intenzitu využitia územia a je definovaný ako pomer hrubej podlažnej plochy k celkovej výmere konkrétneho územia, respektíve parcely a vyjadruje intenzitu využitia územia. Za hrubú podlažnú plochu sa pritom považuje pôdorysná plocha všetkých plných nadzemných podlaží stavieb vrátane konštrukcií a vnútorných otvorov, okrem podkroví. Za podkrovie sa ráta podlažie, ktoré má len strešné či vikierové okná a ktoré má nad plochou minimálne 33 percent podlažnej plochy šikmý strop a jeho steny nadväzujúce na šikmý strop sú maximálne 1,3 metra vysoké. Za podzemné podlažie sa ráta také, ktoré má úroveň podlahy nižšie ako 0,8 metra pod úrovňou upraveného priľahlého terénu.

Komentáre sú vypnuté.