23.05.2024

Dostupnosť bývania sa opäť zvýšila

Dostupnosť bývania sa opäť zvýšila

Aj v závere roku 2015 sa potvrdilo, že vývoj ceny bývania má značný vplyv na dostupnosť bývania. Toto tvrdenie vychádza z analýzy, ktorú vypracovali analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska. Nájdeme v nej množstvo zaujímavých tvrdení a údajov, ktoré svedčia okrem iného aj o tom, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je na dobrej ceste. V každom kraji inak Názorne to možno demonštrovať na príklade Bratislavského kraja, v ktorom aj výrazne zlepšená príjmová situácia na konci roka stačila v podstate len kompenzovať dynamický rast priemernej ceny bývania a viedla orientačne len k udržaniu doterajšej úrovne dostupnosti bývania. Iným prípadom sú Košický…

Ceny nehnuteľností na bývanie mierne vzrástli

Ceny nehnuteľností na bývanie mierne vzrástli

Táto informácia vyplýva zo správy analytikov Menového úseku Národnej banky Slovenska. Jedným dychom zároveň dodávajú, že v druhom štvrťroku 2015 naproti tomu dostupnosť bývania už nie je taká „rozbehnutá“, ako tomu doposiaľ. Niečo kleslo, niečo vzrástlo Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa po miernom raste v predchádzajúcich troch štvrťrokoch aktuálne v druhom štvrťroku 2015 znížila o päť Eur na hodnotu 1221 Eur za jeden meter štvorcový. Znamená to medzištvrťročný pokles o 0,4 percenta a medziročný rast o 0,8 percent. Mierne zníženie priemernej ceny bývania v prvom štvrťroku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je výsledkom výraznejšieho zníženia priemernej ceny domov…

Ceny nehnuteľností na bývanie opäť stúpli

Ceny nehnuteľností na bývanie opäť stúpli

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa na Slovensku v prvom štvrťroku 2015 zvýšila už tretí štvrťrok po sebe. Aktuálne vzrástla o 8 Eur na hodnotu 1226 Eur za jeden meter štvorcový, čo znamená medzištvrťročný rast o 0,7 percenta a medziročný rast o 0,4 percenta. V popredí hlavne byty Podľa analytikov Menového úseku Národnej banky Slovenska k rastu priemernej ceny bývania výraznejšou mierou prispel rast priemernej ceny bytov ako domov. Z regionálneho pohľadu sa potvrdil predpoklad o možnom miernom raste cien domov a bytov na začiatku roku 2015 nielen v Bratislavskom kraji. Priemerná cena bývania aktuálne vzrástla v štyroch slovenských krajoch:…

Bývanie nebolo nikdy tak dostupné

Bývanie nebolo nikdy tak dostupné

Vo štvrtom štvrťroku 2014 pokračovali zvýšené aktivity na slovenskom trhu s bývaním, ale priemerná cena bývania vzrástla len v Bratislavskom kraji. Svedčí o tom analýza, ktorú vypracovali analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska. Dospela však aj k ďalšiemu záveru – bývanie na Slovensku je dnes mimoriadne dostupné. Mierny nárast Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa na Slovensku vo štvrtom štvrťroku 2014 zvýšila o tri Eurá za jeden meter štvorcový a to na hodnotu 1218 Eur za meter štvorcový. Znamená to teda medzištvrťročný aj medziročný rast o 0,2 percenta. Mierne zvýšenie priemernej ceny bývania bolo podľa analytikov menového úseku národnej banky…

Dostupnosť bývania na Slovensku: nie ideálna, ale zlepšuje sa

Dostupnosť bývania na Slovensku: nie ideálna, ale zlepšuje sa

Ako sme v našej krajine na tom s dostupnosťou bývania? Zlepšuje sa? Zhoršuje sa? Kam smeruje? A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajina Európskej únie? Tieto a ďalšie otázky nám pomôžu zodpovedať analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.  Zlepšuje sa, ale… Na začiatok trochu optimizmu: v súčasnosti sa podľa analytikov menového úseku Národnej banky Slovenska v našej krajine dostupnosť bývania zlepšuje a to aj v porovnaní s tým, že v mnohých vyspelých štátoch sa domácnosti dostávajú k bývaniu zložitejšie, ako boli predtým zvyknuté v dlhodobom priemere. Samozrejme, z uvedeného nemožno robiť záver, že dostupnosť bývania je na…

Dostupnosť bývania sa zlepšuje

Dostupnosť bývania sa zlepšuje

Prvý štvrťrok tohto roku sa nesie nielen v znamení pokračovania oživovania rezidenčného realitného trhu, ale aj vo zvyšovaní dostupnosti bývania. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval Úsek pre menu, štatistiku a výskum. Lepšie takmer vo všetkých krajoch Podľa analytikov ÚMS v prvom štvrťroku 2014 boli vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie dostupnosti bývania vo väčšine slovenských krajov. Ako uvádzajú, dôvodom bolo výraznejšie zlepšovanie príjmovej situácie obyvateľstva, ako bol rast priemerných cien bývania. Len v Trnavskom kraji a Žilinskom kraji dokázali rastúce príjmy len vykompenzovať rastúce priemerné ceny bývania, a preto v týchto dvoch krajoch došlo k stagnácii dostupnosti bývania. „Relatívne dostupné…

Dostupnosť bývania na Slovensku sa zvýšila

Dostupnosť bývania na Slovensku sa zvýšila

Vlastné bývanie predstavuje pre mnohých z nás drahý a ťažko splniteľný sen. Ako sa však zdá, v tomto prípade sa nám začína blýskať na lepšie časy. Podľa údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska, sa totiž dostupnosť bývania zvýšila. Máme sa lepšie Ako vyplýva z analýzy, ktorú vypracovali analytici Úseku pre menu, štatistiku a výskum, ďalšie zníženie priemerných cien nehnuteľností na bývanie v spojení s relatívne sa zlepšujúcou príjmovou situáciou obyvateľstva vytvorili vo štvrtom štvrťroku 2013 predpoklady pre ďalšie zlepšovanie dostupnosti bývania. Z porovnania regionálnej priemernej hrubej mzdy a cien nehnuteľností na bývanie je zrejmý pokračujúci trend zlepšovania dostupnosti bývania vo…