24.09.2023

Ceny nehnuteľností na bývanie mierne vzrástli

Táto informácia vyplýva zo správy analytikov Menového úseku Národnej banky Slovenska. Jedným dychom zároveň dodávajú, že v druhom štvrťroku 2015 naproti tomu dostupnosť bývania už nie je taká „rozbehnutá“, ako tomu doposiaľ.

Niečo kleslo, niečo vzrástlo

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa po miernom raste v predchádzajúcich troch štvrťrokoch aktuálne v druhom štvrťroku 2015 znížila o päť Eur na hodnotu 1221 Eur za jeden meter štvorcový. Znamená to medzištvrťročný pokles o 0,4 percenta a medziročný rast o 0,8 percent. Mierne zníženie priemernej ceny bývania v prvom štvrťroku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je výsledkom výraznejšieho zníženia priemernej ceny domov v porovnaní s rastom priemernej ceny bytov. „Aktuálny vývoj agregovanej ceny bývania potvrdzuje, že z dlhodobejšieho pohľadu cena bývania na Slovensku už prakticky dva roky relatívne stagnuje,“ uvádza sa v analýze. Priemerná cena bývania sa v druhom štvrťroku 2015 posúvala smerom k hodnote jej dlhodobého priemeru – 1217 Eur za meter štvorcový, ktorý sa od začiatku roku 2013 prakticky nezmenil. Priemerná cena bývania v súčasnosti zodpovedá zhruba jej úrovni z polovice roku 2007 a je o viac ako 21 percent nižšia, ako bol jej vrchol v druhom štvrťroku 2008 v čase realitného boomu.

Dostupnosť bývania sa pribrzdila

Pokračujúce spomaľovanie rastu priemerných zárobkov a minimálna zmena priemernej ceny bývania pribrzdili v druhom štvrťroku 2015 zlepšovanie dostupnosti bývania v polovici slovenských krajov. V dôsledku uvedeného sa zmiernilo „podhodnocovanie“ priemernej ceny bývania z dlhodobého hľadiska. „V praxi to znamená mierne zníženie veľkosti obytnej plochy, ktorú možno aktuálne kúpiť za priemernú hrubú mesačnú mzdu ako aj predĺženie času, ktorý je potrebný na splatenie priemerného bývania z disponibilných príjmov domácností,“ vysvetľujú analytici Menového úseku NBS. Dodávajú, že posledných dvoch štvrťrokoch však boli zmeny v dostupnosti bývania vo všetkých slovenských krajoch len minimálne. Z kvantitatívneho hodnotenia indexu dostupnosti bývania k jeho dlhodobému priemeru vyplýva, že aktuálna dostupnosť bývania je na Slovensku z pohľadu jej doterajšieho vývoja stále relatívne najlepšia.

Ako sú na tom regióny?

Priemerná cena bývania sa v druhom štvrťroku 2015 vo väčšine slovenských krajov znížila, okrem Žilinského kraja, Prešovského kraja a Košického kraja. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa najvýraznejšie znížila priemerná cena bývania v Banskobystrickom kraji a najviac sa zvýšila v Žilinskom kraji. V Banskobystrickom kraji a Nitrianskom kraji sa priemerná cena bývania znížila výraznejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. V Košickom kraji rástla priemerná cena bývania druhý štvrťrok po sebe.

Rast? Skôr stagnácia

Náznaky oživovania slovenského trhu s bývaním nemusia byť podľa posledných zistení priamo úmerné s rastom priemernej ceny bývania. Oživovanie trhu s bývaním na Slovensku sa zdá byť podľa mnohých indícií nezvratné, ale zároveň ho možno považovať stále za opatrné. Významnou charakteristikou aktuálneho trhu s bývaním je, že je v prevažnej miere trhom skutočných bývajúcich. Takzvané investičné nákupy nehnuteľností na bývanie tvoria aktuálne len nepatrnú časť transakcií a týkajú sa skôr bytov. Na základe uvedených skutočnosti možno na Slovensku v najbližšom období očakávať skôr stagnáciu priemernej ceny nehnuteľností na bývanie.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.