23.06.2024

Dostupnosť bývania na Slovensku sa zvýšila

Vlastné bývanie predstavuje pre mnohých z nás drahý a ťažko splniteľný sen. Ako sa však zdá, v tomto prípade sa nám začína blýskať na lepšie časy. Podľa údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska, sa totiž dostupnosť bývania zvýšila.

Máme sa lepšie

Ako vyplýva z analýzy, ktorú vypracovali analytici Úseku pre menu, štatistiku a výskum, ďalšie zníženie priemerných cien nehnuteľností na bývanie v spojení s relatívne sa zlepšujúcou príjmovou situáciou obyvateľstva vytvorili vo štvrtom štvrťroku 2013 predpoklady pre ďalšie zlepšovanie dostupnosti bývania. Z porovnania regionálnej priemernej hrubej mzdy a cien nehnuteľností na bývanie je zrejmý pokračujúci trend zlepšovania dostupnosti bývania vo všetkých slovenských regiónoch. Premenené na konkrétne fakty to znamená, že za priemernú hrubú mesačnú mzdu sa dalo v poslednom kvartáli 2013 kúpiť zhruba od 0,7 obytnej plochy v Bratislavskom kraji až po 1,3 metra štvorcového obytnej plochy v Nitrianskom kraji.

Bratislavský región stále drahý

Dostupnosť bývania je podľa zverejnených údajov dlhodobo najpriaznivejšia v Nitrianskom kraji a najmenej priaznivá v Bratislavskom kraji. V rozhodujúcej miere je to podmienené úrovňou cien bývania v jednotlivých regiónoch. Analytici dospeli k záveru, že v priebehu roku 2013 sa stalo bývanie relatívne dostupným okrem Nitrianskeho kraja a Trenčianskeho kraja aj v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji a Trnavskom kraji. To znamená, že domácnosti v uvedených regiónoch začínajú mať natoľko primeraný priemerný príjem finančných prostriedkov, ktorý im umožňuje zaobstarať si priemerné bývanie o rozlohe 60 metrov štvorcových obytnej plochy.

Trh ožíva aj vďaka nižším úrokom

Určité signály o miernom ozdravovaní slovenského trhu s bývaním možno tiež vyčítať z dostupných údajov o počtoch zaznamenaných ponúk a realizovaných transakcií s bytmi. Kým predtým sa zvykol zvyšovať počet ponúk bytov na predaj a počet realizovaných predajov bytov skôr stagnoval, tak v poslednom štvrťroku 2013 bol v rámci celého Slovenska zaznamenaný trend zníženia počtu ponúk a zvýšenia počtu predajov bytov. Taký vývoj bol charakteristický aj pre väčšinu slovenských krajov okrem Prešovského kraja.

Na aktivity na trhu s bývaním podľa analýzy pozitívne vplýva postupne sa znižujúca úroková sadzba na úvery na bývanie, ktorá je v súčasnosti na historickom minime. Postupné zlepšovanie úverových podmienok podnecuje obyvateľstvo k využívaniu úverov na bývanie, čo sa prejavuje aj v rastúcich objemoch nových aj celkového stavu úverov na bývanie. Zaujímavé však je, že úvery na bývanie majú v poslednom čase k vývoju cien bývania nepriamo úmerný vzťah. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že značná časť nových úverov sa nepoužíva na získanie nového bývania, ale na refinancovanie starších, menej výhodných úverov.

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.