13.04.2024

Dostupnosť bývania sa zlepšuje

Prvý štvrťrok tohto roku sa nesie nielen v znamení pokračovania oživovania rezidenčného realitného trhu, ale aj vo zvyšovaní dostupnosti bývania. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval Úsek pre menu, štatistiku a výskum.

Lepšie takmer vo všetkých krajoch

Podľa analytikov ÚMS v prvom štvrťroku 2014 boli vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie dostupnosti bývania vo väčšine slovenských krajov. Ako uvádzajú, dôvodom bolo výraznejšie zlepšovanie príjmovej situácie obyvateľstva, ako bol rast priemerných cien bývania. Len v Trnavskom kraji a Žilinskom kraji dokázali rastúce príjmy len vykompenzovať rastúce priemerné ceny bývania, a preto v týchto dvoch krajoch došlo k stagnácii dostupnosti bývania. „Relatívne dostupné bývanie sa podľa indexu dostupnosti bývania, HAI, javí v piatich slovenských krajoch. Menej dostupné bývanie je stále vo východoslovenskom regióne, ale najmä v Bratislavskom kraji. HAI dosiahol v Košickom kraji v 1. štvrťroku 2014 hodnotu vyššiu ako 98, preto sa tam bývanie stalo podľa tohto ukazovateľa takmer dostupným. To znamená, že domácnosti v košickom regióne začínajú mať natoľko primeraný priemerný príjem finančných prostriedkov, ktorý by im mohol pri stabilizovanej cene bývania čoskoro umožniť zaobstarať si primeraný byt o rozlohe 60 metrov štvorcových obytnej plochy,“ uvádza sa v analýze.

Predajnosť sa zvyšuje

Okrem rastu priemernej ceny bývania sa v 1. štvrťroku 2014 objavil aj ďalší signál o možnom ozdravovaní slovenského trhu s bývaním, ktorý vyplýva z dostupných údajov o počtoch zaznamenaných ponúk a realizovaných transakcií s bytmi aj s domami. Už druhý štvrťrok po sebe rástol počet realizovaných predajov bytov aj domov a na začiatku roku 2014 bol tento trend charakteristický pre všetky slovenské kraje.

S vyššie uvedeným súvisí aj vyššia miera realizácie bytov ako v predchádzajúcom štvrťroku. Kým vo 4. štvrťroku 2013 sa v rámci celého Slovenska podarilo predať zhruba jeden z desiatich ponúkaných bytov na predaj, tak v 1. štvrťroku 2014 sa podarilo predať zhruba každý ôsmy byt z ponuky. Najväčšia úspešnosť realizácie ponúkaných bytov bola na začiatku roka 2014 podľa dostupných údajov v Bratislavskom kraji, kde sa podarilo predať zhruba jeden zo šiestich ponúkaných bytov. Najmenšia úspešnosť v tomto smere bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji a Banskobystrickom kraji, kde sa darilo predávať len jeden z takmer dvadsiatich ponúkaných bytov. Na aktivity na trhu s bývaním podľa analýzy ÚMS pozitívne vplýva aj postupne sa znižujúca priemerná úroková sadzba na všetky druhy úverov na bývanie, ktorá je v súčasnosti na historickom minime.

Vyhliadky nie sú zlé

Optimizmus zástupcov realitných kancelárií korešponduje s pozitívnymi signálmi z globálnych trhov, rastúcim trendom indikátora ekonomického sentimentu a celkovo sa zlepšujúcimi vyhliadkami makroekonomického vývoja v podmienkach Slovenska. Mierne povzbudzujúco tiež pôsobí trend znižovania cien stavebných materiálov aj relatívna stabilizácia na trhu práce s náznakmi mierneho oživovania tvorby pracovných miest od záveru roku 2013. Pokračovanie takého vývoja aj v najbližších štvrťrokoch by mohlo prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu aktivít na slovenskom trhu s bývaním. Vzhľadom na uvedené možno predpokladať mierny rast priemerných cien domov a bytov aj v najbližšom štvrťroku.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.