06.10.2022

Ceny nehnuteľností na bývanie opäť stúpli

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa na Slovensku v prvom štvrťroku 2015 zvýšila už tretí štvrťrok po sebe. Aktuálne vzrástla o 8 Eur na hodnotu 1226 Eur za jeden meter štvorcový, čo znamená medzištvrťročný rast o 0,7 percenta a medziročný rast o 0,4 percenta.

V popredí hlavne byty

Podľa analytikov Menového úseku Národnej banky Slovenska k rastu priemernej ceny bývania výraznejšou mierou prispel rast priemernej ceny bytov ako domov. Z regionálneho pohľadu sa potvrdil predpoklad o možnom miernom raste cien domov a bytov na začiatku roku 2015 nielen v Bratislavskom kraji. Priemerná cena bývania aktuálne vzrástla v štyroch slovenských krajoch: Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Košickom, pričom Bratislavský kraj si udržal značnú dynamiku rastu z predchádzajúceho štvrťroka. Pre rast priemernej ceny bývania v privom štvrťroku 2015 bolo podľa analýzy určujúce pokračovanie vyššej aktivity na trhu s bývaním v Bratislave a okolí.

Rast priemernej ceny bytov sa v prvom štvrťroku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zrýchlil a dosiahol hodnotu 1326 Eur za meter štvorcový. Najviac k tomu prispel rast priemernej ceny štvorizbových bytov a dvojizbových bytov. Môže to súvisieť so zvýšeným záujmom o tieto typy bytov, lebo napríklad zaznamenaný predaj štvorizbových bytov bol o takmer tretinu vyšší ako v predchádzajúcom štvrťroku. Priemerné ceny jednoizbových bytov a päťizbových bytov sa medzištvrťročne nezmenili, ale zotrvali na vysokých hodnotách. Týchto typov bytov sa v prvom štvrťroku 2015 predalo o približne desatinu menej ako na konci roku 2014.

Trh ožíva, dostupnosť však klesá

V posledných mesiacoch sú zaznamenávané viaceré signály o oživovaní realitného trhu na Slovensku. Rastúci dopyt po bývaní pravdepodobne prispel aj k zlepšeným ekonomickým ukazovateľom stavebníctva v prvých mesiacoch roku 2015. Priemerná cena bývania, čiže 1217 Eur za meter štvorcový, na Slovensku je aktuálne mierne nad hodnotou jej dlhodobého priemeru. Zodpovedá priemernej cene bývania zhruba z polovice roku 2007 a je o takmer 21 percent pod jej vrcholom z druhého štvrťroku 2008.

Zvýšenie priemernej ceny bývania v polovici slovenských krajov sa prejavilo v spomalení zlepšovania dostupnosti bývania. V týchto krajoch sa zastavilo „podhodnocovanie“ priemernej ceny bývania z dlhodobého hľadiska. Praktickým prejavom je mierne zníženie veľkosti obytnej plochy, ktorú možno aktuálne kúpiť za priemernú hrubú mesačnú mzdu ako aj predĺženie času, ktorý je potrebný na splatenie priemerného bývania z disponibilných príjmov domácností. Aj napriek uvedenému možno na základe kvantitatívneho vyhodnotenia indexu dostupnosti bývania v dlhodobejšom horizonte konštatovať, že aktuálne je bývanie stále relatívne najdostupnejšie v celej novodobej ére slovenského trhu s bývaním.

Dostupnosť bývania je diskutovanou témou v celosvetovom meradle hlavne v kontexte rýchlo rastúceho podielu mestského obyvateľstva. V dôsledku zväčšujúcej sa medzery medzi nákladmi na akceptovateľný štandard bývania a finančnými možnosťami domácností – na bývanie by nemali minúť viac ako 30 percent ich disponibilných príjmov – sa dostupnosť bývania hlavne mestského obyvateľstva v celosvetovom meradle zhoršuje. Preto podľa analýzy odborníci hľadajú také trhovo orientované riešenia, ktoré by prispeli k riešeniu daného problému.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.