06.10.2022

Dostupnosť bývania na Slovensku: nie ideálna, ale zlepšuje sa

Ako sme v našej krajine na tom s dostupnosťou bývania? Zlepšuje sa? Zhoršuje sa? Kam smeruje? A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajina Európskej únie? Tieto a ďalšie otázky nám pomôžu zodpovedať analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

 Zlepšuje sa, ale…

Na začiatok trochu optimizmu: v súčasnosti sa podľa analytikov menového úseku Národnej banky Slovenska v našej krajine dostupnosť bývania zlepšuje a to aj v porovnaní s tým, že v mnohých vyspelých štátoch sa domácnosti dostávajú k bývaniu zložitejšie, ako boli predtým zvyknuté v dlhodobom priemere. Samozrejme, z uvedeného nemožno robiť záver, že dostupnosť bývania je na Slovensku ideálna. Znamená to v podstate len toľko, že sa postupne zmierňuje rozdiel medzi dostupnosťou bývania a vybavenosťou obyvateľstva bytmi na Slovensku a takmer dvoma tretinami krajín Európskej únie.

Signalizované zlepšovanie dostupnosti bývania na Slovensku by malo celkovo súvisieť s vývojom aktivít na trhu s bývaním. Z dostupných údajov vyplýva, že v posledných štvrťrokoch sa vo väčšine slovenských krajov znižoval počet ponúk domov a bytov na predaj a zvyšoval sa počet zrealizovaných transakcií. Inými slovami povedané, vo väčšine slovenských krajov sa znižovala ponuka a relatívne sa zvyšoval reálny dopyt po bývaní, čo môže znamenať potvrdenie trendu postupného mierneho oživovania slovenského trhu s bývaním. Doterajšie náznaky o mierne zvýšených aktivitách na slovenskom trhu s bývaním v poslednom období sa však zatiaľ výraznejšie neprejavili v tlaku na rast priemernej ceny bývania.

Predáva sa lepšie

Z dostupných údajov podľa analytikov menového úseku vyplýva, že za posledný rok sa zlepšovala úspešnosť realizácie bytov aj domov. V treťom štvrťroku 2014 sa v rámci celého Slovenska podľa dostupných údajov podarilo predať každý ôsmy ponúkaný byt, kým v predchádzajúcom štvrťroku takmer každý deviaty byt. Pokiaľ ide o domy, tak aktuálne sa darí predať približne každú sedemnástu nehnuteľnosť, kým minulý štvrťrok až každý devätnásty dom ponúkaný na predaj. Trend zlepšovania úspešnosti realizácie nehnuteľností na bývanie platil aj pre regióny, ale vývoj v jednotlivých krajoch bol pomerne diferencovaný. Najvýraznejší posun v úspešnosti realizácie nehnuteľností na bývanie zaznamenal Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj.

A čo nás čaká? Opatrné hodnotenie vyhliadok ekonomického rastu eurozóny a Nemecka v poslednom období do značnej miery determinuje aj očakávaný vývoj výkonnosti slovenskej ekonomiky v najbližšom období. Koncoročné akcie developerov a sprostredkovateľov zvyknú zvýšiť aktivity na trhu s bývaní, ale očakávané sprísnenie úverových podmienok a celkový sentiment pravdepodobne spôsobia opatrnejšie správanie sa domácností. Vplyv viacerých faktorov dosť pravdepodobne potvrdí trend relatívnej stagnácie priemernej ceny bývania aj v poslednom štvrťroku 2014.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.