22.07.2024

Nový zákon o hypotékach: skvelé správy pre klientov bánk

Nový zákon o hypotékach: skvelé správy pre klientov bánk

Už onedlho by do platnosti mal vstúpiť nový zákon o úveroch na bývanie. Priniesť by mal niekoľko skutočne zaujímavých noviniek. Navyše tentokrát nahráva do karát nie bankám, ale samotných spotrebiteľom. Predčasné splatenie výhodnejšie Zrejme tou najdôležitejšou novinkou, ktorú má nový zákon priniesť, je pokuta za predčasné splatenie úveru na bývanie. To sa týka najmä prenášania úverov z jednej banky do druhej a teda hľadanie jednoduchšej a hlavne lacnejšej cesty, ako danú hypotéku splatiť. Doteraz klienti bánk za predčasné splatenie úveru banke zaplatili poväčšinou päť, v lepšom prípade štyri percentá zo splatenej sumy. Hoci išlo o pomerne veľkú percentuálnu mieru, stále…

Čo prinesie nový zákon o úveroch na bývanie?

Čo prinesie nový zákon o úveroch na bývanie?

Stále k nám prichádzajú nové a nové zákony a výnimku nie sú ani tie, ktoré majú čo hovoriť do realitného segmentu a bývania. Takýmto je aj zákon o úveroch na bývanie. Čo nám tentokrát prinesie? Bude to krok dopredu alebo späť? O čom je? Cieľom zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu zo štvrtého februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie do slovenského právneho poriadku a vytvoriť právny rámec pre racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu úverov na bývanie v rámci harmonizovaného vnútorného trhu spoločenstva. Ide o dôležitú oblasť právnej úpravy, ktorej význam úmerne rastie…

Prenajímatelia bytov pozor: je tu nový zákon!

Prenajímatelia bytov pozor: je tu nový zákon!

Od prvého mája nadobúda platnosť takzvaný zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorý by mal byť krok k lepšiemu, pokiaľ ide o úpravu vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom. Poďme sa teda pozrieť, aké všetky aspekty sú súčasťou tohto zákona. Nové zmluvné vzťahy Tento zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s krátkodobým nájmom bytu. Niektoré náležitosti necháva aj naďalej v platnosti, prináša však množstvo noviniek. Tak napríklad, nájom bytu samozrejme stále vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania. Nový zákon však striktne upravuje dĺžku nájmu a to na dobu určitú, najdlhšie však na dva roky….

Ach, tie spory susedské…

Ach, tie spory susedské...

Susedské spory, vzniknuté z hocijakej príčiny, vedia byť poriadne nepríjemné, dlhotrvajúce a ničiace dobré medziľudské vzťahy. Nežijeme totiž na izolovaných ostrovoch a tak sa s nimi, väčšími či menšími, prakticky stretne každý z nás aspoň raz za život. Najhoršie však je, keď vám kvôli nim môže spadnúť na hlavu strecha vášho domu. Myslené doslova. Ako to hrozí napríklad nášmu čitateľovi z Kysúc. „Vážená redakcia realexpert.sk, mám takýto problém: strecha na našom dome je v havarijnom stave, nakoľko je na nej zle prevedené jej odvodňovanie. Pozval som si odborníka, aby sa na ňu pozrel a vymyslel riešenie a práve tu je…

Zima a naše snehové povinnosti

Zima a naše snehové povinnosti

Príchod zimy, snehu a ľadu so sebou neprináša len zimné radovánky v podobe lyžovania či korčuľovania, ale pokiaľ sme majiteľmi nehnuteľnosti, pribudnú nám aj určité sezónne povinnosti. A hoci by sa na prvý pohľad mohli zdať banálne, v skutočnosti to tak ani zďaleka nie je. Ba práve naopak – mali by sme sa nimi veľmi vážne zaoberať. Chodník trochu klzkejší Je to jednoduché: pokiaľ sme majiteľmi objektu, pred ktorým je na chodníku sneh, musíme ho odhrnúť. A to musíme samozrejme urobiť tak, aby ľuďom po tomto chodníku prechádzajúcim nehrozil žiaden úraz. Podľa paragrafu 9, zákona č. 135/1961 Zbierky zákonov o…

Som alebo nie som vlastníkom?

Som alebo nie som vlastníkom?

Kvôli vlastníckym práva v prípade nehnuteľností sa koná nejeden súdny spor. Aj jedna, aj druhá strana sa totiž cíti byť vlastníkom a za nič na svete nechce ustúpiť zo svojich nárokov. Preto by každý, kto nadobúda nehnuteľnosť, mal dobre poznať zákonné podmienky, za ktorých sa stáva jej skutočným vlastníkom. Vlastníctvo podľa zákona Vlastnícke právo alebo vlastníctvo je právnym poriadkom ustanovená možnosť vlastníka vec držať, užívať a disponovať s ňou podľa vlastného uváženia v medziach zákona. Vlastnícke právo je obmedzené, jednak tým, že vlastnícke práva všetkých subjektov sú si rovnocenné, čiže využívaním svojho vlastníckeho práva nesmie vlastník narušiť pokojné využívanie vlastníckeho…

Nový zákon o ŠFRB: krok k lepšiemu?

Nový zákon o ŠFRB: krok k lepšiemu?

Od 1. januára budúceho roku by do platnosti mal vstúpiť nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Oproti jeho doterajšej podobe by mal ísť viac v ústrety mladým rodinám a nemenej zaujímavý je aj nový postoj k právnickým osobám – poprvýkrát totiž aj tieto subjekty budú môcť žiadať o príspevok z fondu. Právnická osoba ako novinka v zákone Základný význam využívania prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania samozrejme aj naďalej zostáva. Ako predtým, aj v novom zákone pôjde o využitie finančnej podpory na obstaranie bytu, modernizáciu či obnovu bytového domu či stavebné úpravy bytového domu. Pôjde však aj o výstavbu…

Stavebný dozor vám môže zachrániť stavbu

Stavebný dozor vám môže zachrániť stavbu

Chceli by ste hneď z jari začať stavať svoj vysnený rodinný dom? Tak potom nezabudnite na osobu v stavebnom konaní, ktorá sa nazýva stavebný dozor. Dôležité je to nielen preto, že to prikazuje zákon, ale najmä preto, aby bola stavba zrealizovaná tak, ako sa patrí. Len otravná formalita? My ľudia máme taký zvyk považovať absolútne všetky zákonné nariadenia zo strany štátu ako nepríjemné a obmedzujúce zasahovanie do našich práv a slobôd. To platí dvojnásobne práve pri stavbe domu. Najradšej by sme boli, ak by sme si dom mohli postaviť tak, ako sa nám páči a bez toho, či k tomu…