24.09.2023

Nový zákon o hypotékach: skvelé správy pre klientov bánk

Už onedlho by do platnosti mal vstúpiť nový zákon o úveroch na bývanie. Priniesť by mal niekoľko skutočne zaujímavých noviniek. Navyše tentokrát nahráva do karát nie bankám, ale samotných spotrebiteľom.

Predčasné splatenie výhodnejšie

Zrejme tou najdôležitejšou novinkou, ktorú má nový zákon priniesť, je pokuta za predčasné splatenie úveru na bývanie. To sa týka najmä prenášania úverov z jednej banky do druhej a teda hľadanie jednoduchšej a hlavne lacnejšej cesty, ako danú hypotéku splatiť. Doteraz klienti bánk za predčasné splatenie úveru banke zaplatili poväčšinou päť, v lepšom prípade štyri percentá zo splatenej sumy. Hoci išlo o pomerne veľkú percentuálnu mieru, stále sa to mnohým klientom oplatilo, nakoľko prenesením úveru z jednej banky do druhej sa im mohol výrazne zmenšiť úrok a tým samozrejme aj výška splátok či dochádzalo k skráteniu celkovej doby splácania úveru.

Podľa nového zákona by sa však toto percento malo radikálne znížiť a to v prospech klientov bánk. Pri predčasnom splatení úveru totiž po novom pôjde len o „pokutu“ vo výške jedného percenta, čo v konečnom dôsledku môže úver do veľkej miery zlacniť. Pri schvaľovaní tohto zákona bolo práve jedno percento kameňom úrazu a dôvodom, prečo prezident Andrej Kiska návrh zákona vrátil na prerokovanie parlamentu. Ten však prezidentovo veto následne prelomil a daný zákon de facto posunul smerom k jeho realizácií. Samozrejme, ako bude fungovať v praxi, je ešte otázne, nakoľko banky nerady prichádzajú o svoje peniaze. Môže to teda znamenať, že zvýšia ceny niektorých svojich ďalších poplatkov za iné služby a tým si do určitej miery budú kompenzovať straty vzniknuté uplatňovaním nového zákona. Stálo by teda za úvahu, či by vláda nemala pripraviť opatrenia aj aj týmto smerom, aby nový zákon neplatil len relatívne, ale aj skutočne a absolútne.

Sú tu aj ďalšie „vychytávky“

Vyššie spomenuté zníženie poplatkov za predčasné splatenie však nie je jedinou zmenou, ktorú nový zákon o úveroch na bývanie prináša. Ide napríklad aj o lepšiu informovanosť klienta a to nielen zo strany bánk, ale aj takzvaných hypotekárnych maklérov. Banky budú mať povinnosť klienta oboznámiť s typom úrokovej sadzby, budúcich možných nákladoch nezahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa a samozrejme aj o celkovej výške daného úveru na bývanie.

Veľmi dôležitým prvkom v novele zákona je aj možnosť pre klienta banky do štrnástich dní odstúpiť od uzatvorenej hypotekárnej zmluvy bez udania dôvodu. To môže samozrejme narobiť bankám množstvo zbytočných administratívnych ťažkostí, no zároveň dáva klientovi do rúk veľkú moc a radikálne zväčšuje priestor na vyjednávanie. V konečnom dôsledku by daná novela zákona na základe spomenutých zmien mala priniesť ešte väčší boj bánk o klienta, pričom ten by sa mohol odraziť najmä v podobe rôznych benefitov a dokonca možno aj nižšej úrokovej sadzby. Ako sme však už avizovali, korektné zhodnotenie úspešnosti a funkčnosti ukáže až samotná prax.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.