22.07.2024

Prenajímatelia bytov pozor: je tu nový zákon!

Prenajímatelia bytov pozor: je tu nový zákon!

Od prvého mája nadobúda platnosť takzvaný zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorý by mal byť krok k lepšiemu, pokiaľ ide o úpravu vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom. Poďme sa teda pozrieť, aké všetky aspekty sú súčasťou tohto zákona. Nové zmluvné vzťahy Tento zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s krátkodobým nájmom bytu. Niektoré náležitosti necháva aj naďalej v platnosti, prináša však množstvo noviniek. Tak napríklad, nájom bytu samozrejme stále vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania. Nový zákon však striktne upravuje dĺžku nájmu a to na dobu určitú, najdlhšie však na dva roky….