23.06.2024

Viete, ako stanoviť výšku nájmu?

Viete, ako stanoviť výšku nájmu?

Rozumné stanovenie výšky nájomného vám môže priniesť zaujímavý finančný prírastok do svojej rodinnej pokladne, no na druhú stranu nerozumne vyrúbený nájom vás zasa môže pripraviť o potenciálnych nájomníkov a teda aj o peniaze. Kde je ale hranica, ktorá v tomto prípade určuje, čo je ešte rozumné a čo už nie? Preskúmajte terén Pokiaľ ste majiteľ bytu alebo domu, ktorý je momentálne nepoužívaný a teda ste sa ho rozhodli prenajímať a vylepšiť si tak rodinný rozpočet, mali by ste v prvom rade popremýšľať nad tým, akú výšku nájomného by ste mali určiť. V podstate máte tri možnosti: za prvé, pokiaľ cena…

Prenajímatelia bytov pozor: je tu nový zákon!

Prenajímatelia bytov pozor: je tu nový zákon!

Od prvého mája nadobúda platnosť takzvaný zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorý by mal byť krok k lepšiemu, pokiaľ ide o úpravu vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom. Poďme sa teda pozrieť, aké všetky aspekty sú súčasťou tohto zákona. Nové zmluvné vzťahy Tento zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s krátkodobým nájmom bytu. Niektoré náležitosti necháva aj naďalej v platnosti, prináša však množstvo noviniek. Tak napríklad, nájom bytu samozrejme stále vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania. Nový zákon však striktne upravuje dĺžku nájmu a to na dobu určitú, najdlhšie však na dva roky….

Kedy máte nárok na bytovú náhradu

Kedy máte nárok na bytovú náhradu

Neznalosť zákona, ktorý by občan mohol využiť na svoju obranu, je na Slovensku pomerne častým javom. Takáto situácia aj v prípade (ne)znalosti paragrafov Občianskeho zákonníka týkajúcich sa podmienok nájmu. Málokto totiž vie, že za istých podmienok má podnájomník právo od prenajímateľa nehnuteľnosti požadovať poskytnutie takzvanej bytovej náhrady. Zákon a prax Vzťah prenajímateľ – nájomca sa môže vyvíjať rôznymi smermi. Niekedy ide o bezproblémový chod udalostí, pri ktorom sú spokojné obe strany, ktoré zo vzťahu profitujú – prenajímateľ pravidelným inkasovaním nájmu a nájomca užívaním dôstojného bývania. No sú aj prípady, kedy sú tieto dve osoby takpovediac na nože a vtedy sa…

Bratislava má (takmer) najlacnejšie prenájmy v Európe

Bratislava má (takmer) najlacnejšie prenájmy v Európe

Ceny nájomného za maloobchodné priestory sa v našom hlavnom meste držia na stabilne nízkej hladine. Podľa prognóz by sa ani v najbližších mesiacoch na tom nemalo nič výraznejšie meniť a tento segment tak čaká stagnácia. Vyplýva to z mapy prenájmov, ktorú vypracovala a zverejnila medzinárodná konzultačná spoločnosť Colliers International. Na dne rebríčka Bratislava sa nachádza na tých najnižších priečkach, pokiaľ ide o ceny nájomného za maloobchodné priestory na hlavných nákupných uliciach v celom regióne EMEA, do ktorého patria takmer všetky krajiny Európy a veľa krajín Stredného východu a Afriky. Podľa medzinárodnej poradenskej spoločnosti Colliers International najvyššie požadované nájomné na hlavných…