22.07.2024

Stavebný dozor vám môže zachrániť stavbu

Chceli by ste hneď z jari začať stavať svoj vysnený rodinný dom? Tak potom nezabudnite na osobu v stavebnom konaní, ktorá sa nazýva stavebný dozor. Dôležité je to nielen preto, že to prikazuje zákon, ale najmä preto, aby bola stavba zrealizovaná tak, ako sa patrí.

Len otravná formalita?

My ľudia máme taký zvyk považovať absolútne všetky zákonné nariadenia zo strany štátu ako nepríjemné a obmedzujúce zasahovanie do našich práv a slobôd. To platí dvojnásobne práve pri stavbe domu. Najradšej by sme boli, ak by sme si dom mohli postaviť tak, ako sa nám páči a bez toho, či k tomu potrebujeme nejaké povolenia. Podobne je to aj so stavebným dozorom. Zákon nám ukladá rešpektovať túto povinnosť a my ju samozrejme rešpektujeme, lenže po svojom. To by v tom bol čert, ak by sme si aj v tejto veci nechali diktovať, no nie? Našťastie stavebnému úradu stačí potvrdenie a „štempel“, že sa nejaký ten stavebný dozor predsa len našiel a pozrel sa nám na dom. Hmm, pozrel na dom… To však len v tom lepšom prípade. Nie je totiž žiadnou výnimkou, že sa pozrie len na samotné plány domu a za nejakú tú utŕženú bankovku nám vytúžené razítko dá.

Veľmi dôležitý článok

Stavebný dozor by sme však určite nemali vnímať ako otravnú formalitu, ale ako nesmierne dôležitý článok celého stavebného konania. Môže vám totiž priniesť veľký osoh, ktorý sa odrazí nielen v kvalite domu, ale možno aj v ušetrených peniazoch. Definujme si ale, čo sa vlastne pod pojom stavebný dozor skrýva a čo presne obsahuje jeho práca. Podľa stavebného zákon paragraf 46 „osoba vykonávajúca stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia a vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.“ No povedzte, neoplatí sa mať takého človeka na stavbe?

S firmou či svojpomocne?

O tom, či podľa zákona stavebný dozor na stavbu domu potrebujeme alebo nie, hovorí aj náš prístup k jej realizácií. Ak si totiž dom staviame svojpomocne, stavebný dozor nám zákon priamo prikazuje. No v prípade, že nám stavbu rodinného realizuje stavebná firma, tu už dozor zo zákona prikázaný nie je. To však neznamená, že ho ani mať nesmieme. Čo si budeme nahovárať – z roka na rok kvalita stavebných prác vykonaných stavebnými firmami klesá. Bezpochyby aj vo vašom bezprostrednom okolí ste už počuli klasický príbeh o tom, ako istá stavebná firma stavbu „sfušovala“, prípadne nepríjemne prekročila stavebný rozpočet a podobne. A práve na takéto prípady je tu stavebný dozor.

Kde ho vziať?

V ideálnom prípade vám ho odporučí niekto z rodiny alebo z okruhu známych, ktorí už jeho služby využili a boli s ním spokojný. Nie je totiž nič lepšie ako dobré odporučenie. No bezpochyby naň natrafíte aj na internete, napokon, osoba, ktorá chce stavebný dozor vykonávať, musí byť zapísaná v zozname stavebného dozoru, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Samozrejme, a to hádam ani netreba dodávať, že musí mať zložené príslušné skúšky a musí vedieť svoje znalosti a schopnosti preukázať. A čo vás vyjde? Oficiálne cena za stavebný dozor predstavuje približne 0,7 percenta rozpočtových nákladov z celkovej ceny stavby. V každom prípade je však možná aj dohoda a tak ceny môžu byť rôzne – od 100 až po 700 eur.

 

autor: Andrej Jurica

Komentáre
Jedna odpoveď k “Stavebný dozor vám môže zachrániť stavbu”
  1. karla hovorí:

    Svätá pravda s tým dozorom, keby sme ho nebrali vážne a nemali ho, pri stavbe nášho domu by nás “páni majstri” celkom slušne ošmekli

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.