02.10.2023

Úrad geodézie spustil katastrálnu “mapku”

Zdroj: http://www.skgeodesy.sk

Úrad geodézie, katastra a kartografie SR prednedávnom spustil projekt takzvanej katastrálnej „mapky“, ktorá majiteľovi nehnuteľnosti alebo pozemku dokáže ihneď povedať, kto vlastní pozemky v jeho susedstve. Hoci ide zatiaľ len o skúšobnú fázu, je to skutočne zaujímavý nástroj na rýchle získavanie informácií z katastra. Kompatibilná so všetkým Mapový portál katastra nehnuteľností alebo Mapka podľa informácií uvedených na oficiálnej stránke Úradu geodézie webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje z informačného systému katastra nehnuteľností, čiže z ISKN. „Okrem samotného zobrazenia údajov z ISKN aplikácia umožňuje kombináciu týchto údajov s inými priestorovými údajmi, ako napríklad s údajmi ZBGIS,…

Som alebo nie som vlastníkom?

Som alebo nie som vlastníkom?

Kvôli vlastníckym práva v prípade nehnuteľností sa koná nejeden súdny spor. Aj jedna, aj druhá strana sa totiž cíti byť vlastníkom a za nič na svete nechce ustúpiť zo svojich nárokov. Preto by každý, kto nadobúda nehnuteľnosť, mal dobre poznať zákonné podmienky, za ktorých sa stáva jej skutočným vlastníkom. Vlastníctvo podľa zákona Vlastnícke právo alebo vlastníctvo je právnym poriadkom ustanovená možnosť vlastníka vec držať, užívať a disponovať s ňou podľa vlastného uváženia v medziach zákona. Vlastnícke právo je obmedzené, jednak tým, že vlastnícke práva všetkých subjektov sú si rovnocenné, čiže využívaním svojho vlastníckeho práva nesmie vlastník narušiť pokojné využívanie vlastníckeho…

Keď úrad nedodrží zákonnú lehotu

Keď úrad nedodrží zákonnú lehotu

Všetci sme povinní dodržiavať pri vybavovaní úradných záležitostí zákonom stanovené lehoty, inak nám úrady môžu napariť pokuty alebo sankcie. Čo však robiť, ak je situácia obrátená, čiže lehotu nedodrží nie občan, ale úrad? Je vôbec možné potom požiadať náhradu? Úrady toho majú veľa, ale… „Vážená redakcia magazínu Real Expert. S manželom sme kúpili nehnuteľnosť a následne sme podali návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ale už je to takmer štyridsať dní a nič sa odvtedy neudialo. Chcem sa vás spýtať, ako by som mala teraz postupovať? Ak mi vzniknú nejaké finančné škody, môžem ich od katastrálneho úradu vymáhať?“ pýta sa…