24.09.2023

V Ružinove vyrastie polyfunkčný objekt plný stromov

Zdroj: www.enviroportal.sk

Sú rôzne polyfunkčné objekty. Napríklad také, ktoré v prvom rade myslia na funkčnosť a dizajn stavajú trochu bokom. Sú však aj také, ktoré dbajú aj na dizajn, aj na účelnosť a tiež na spojenie s prírodou. Takým by mohol byť aj polyfunkčný objekt, na ktorý sa pozrieme v tomto článku. Bežná polyfunkcia? Projekt by mal vyrásť v bratislavskej mestskej časti Ružinov v priestore ohraničenom ulicami Gagarinova, Mierová a Hraničná. Ide o polyfunkčný objekt, ktorý do hlavného mesta prinesie 86 bytových jednotiek, prvky občianskej vybavenosti navyše s dobrou dostupnosťou do centra mesta. Podľa vyjadrenia investora v predloženom zámere, ktorým sú akciové…

V bratislavskej Dúbravke pribudnú nové byty

Zdroj: www.enviroportal.sk

V Bratislave sa stále niečo deje. Tak napríklad v jej mestskej časi Dúbravka sa pripravuje výstavba nových bytových a rodinných domov. Čo konkrétne jej realizácia do hlavného mesta prinesie, sa dočítate ďalej. V Krčacoch Výstavba je situovaná v mestskej časti Bratislavy Dúbravka. Komplex je navrhnutý ako zostava bodových bytových domov a rodinných domov obsahujúci 196 bytových jednotiek a apartmánov a takisto priestory občianskej vybavenosti. Podľa predloženého zámeru na posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie tieto objekty nadväzujú na koncepciu Urbanistickej štúdie lokality „Krčace“ – Dúbravka, vypracovanú ešte v roku 2009. „Súbor má ambíciu vytvoriť príjemné prostredie na bývanie využívajúc v…

Bratislavský Pharos sa zmenil. Trochu

http://www.pharospark.sk/

Bratislavský projekt Retail Park Pharos Bratislava sa zmenil. A hoci nejde o nejakú výraznú zmenu, predsa len bude zaujímavé, keď sa na ňu na stránkach nášho realitného magazínu pozrieme trochu bližšie. Parkovacie miesta aj úžitková plocha Projekt, ktorý vyrastá medzi diaľnicou D1 a súčasnými objektmi Letiska M.R. Štefánika. Od najbližšej obytnej zóny v mestskej časti Ružinov je vzdialený približne päťsto metrov. Zmena sa týka dvoch sektorov – sektoru G a sektoru F. Prvý menovaný sektor sa mal nachádzať v juhovýchodnej časti retailového parku, pričom sa mal skladať z ôsmych samostatných obchodných prevádzok. Sektor F mal pozostávať z troch objektov a…

Galvaniho centrum alebo ďalšia polyfunkcia v Bratislave

Zdroj: www.enviroportal.sk

Poďme sa opäť pozrieť do nášho hlavného mesta. Tentokrát sme svoju pozornosť upriamili na istý projekt polyfunkčného objektu v Ružinove na Galvaniho ulici. O tom, čo by do Bratislavy mal priniesť sa dočítate práve v tomto článku. Hlavne administratíva Účelom tohto projektu je vybudovanie polyfunkčného objektu s prevažnou administratívnou funkciou. Podľa predloženého investočného zámeru je harmonizovať prostredie dobudovaním atraktívnych objektov nenarúšajúcich okolie, vyplnením voľných priestorov objektmi, ktoré prinesú do územia atraktivitu a objektívnu funkčnú náplň. „Ťažiskovým princípom návrhu a formovania urbanisticko-architektonickej štruktúry v riešenom území je snaha o vytvorenie funkčne, priestorovo a hmotovo diferencovanej štruktúry zástavby,“ uvádza sa v zámere….

Bratislava zavedie výškovú reguláciu

Bratislava zavedie výškovú reguláciu

Bratislavskému magistrátu sa nepáči chaotická výstavba výškových budov. Pripravuje preto urbanistickú štúdiu, ktorá by mala stanoviť pravidlá a koncepciu ich realizácie. Podľa primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala ide o dôležitý dokument, ktorý by do výstavby vysokých budov mal priniesť logiku. Dôležitá regulácia Ako vyplýva z tlačovej správy, hlavné mesto pripravuje urbanistickú štúdiu výškového zónovania mesta. „Plním svoj ďalší sľub. Už dlhodobo poukazujem na to, že Bratislava potrebuje výškovú reguláciu, aby sme dokázali pozitívne regulovať urbanizmus mesta a skutočne systémovo rozvíjať naše mesto z urbanistického hľadiska. Výšková regulácia znamená, že na území mesta sa stanovia viaceré zóny, pre ktoré bude charakteristický…

V Petržalke vyrastie Green Park

Zdroj: www.enviroportal.sk

Poďme tentokrát opäť do Petržalky. Táto mestská časť sa totiž už nenazýva len najväčšie slovenské sídlisko, ale aj prudko sa rozvíjajúca sa štvrť. Projektov, ktoré sa sem hrnú, je totiž viac ako dosť. Jedným z nich je aj Green Park. A mal by priniesť skutočne niečo nezvyčajné. O čo ide? Hlavným zámerom je v tomto prípade podľa vyjadrenie developera, spoločnosti RV Development 3 vybudovanie a prevádzka súboru objektov určených na bývanie a občiansku vybavenosť ako celistvého projektu, na ktorý v budúcnosti nadviaže urbanistická štruktúra navrhovaného celomestského centra, čiže Petržalka. Ak to prevedieme na konkrétnejšiu reč, ide o vybudovanie rozsiahleho projektu,…

Fuxton postavia, ale trochu inak

Zdroj: www.enviroportal.sk

Ešte pred dvomi rokmi uzrel svetlo sveta projekt bytového a parkovacieho domu na Fuxovej ulici v bratislavskej Petržalke. Stavby sa dodnes zrealizovať nepodarilo, no v súčasnej dobe, pokiaľ by aj k realizácií došlo, by sa odohrala v trochu zmenenej podobe. Už bez parkovacieho domu V roku 2014 bol ešte účelom výstavby bytového domu na Fuxovej ulici v Bratislave nielen bytový, ale aj parkovací dom. Pôvodný investičný zámer spoločnosti Fuxton s.r.o. však prešiel zmenou a parkovací dom sa stavať nakoniec nebude. Pokiaľ ide o samotný bytový dom, v rámci projektu nedošlo k významnejším zmenám. Pôvodne sa totiž malo vybudovať 276 bytov…

Bratislava privíta Fenix Park

Zdroj: www.enviroportal.sk

Fénix bol bájny vták, ktorý dokázal vstať z popola po tom, čo zhorel. Fenix Park by však mal byť aj názov nového projektu, ktorý by do hlavného mesta mal priniesť nové byty aj priestory občianskej vybavenosti. V dvoch etapách Podľa investora, spoločnosti Wigro Trade Center a.s., je základnou filozofiou realizácie projektu Fenix Park v rámci reštrukturalizácie územia pre nové funkcie z pôvodnej výrobnej a priemyselnej funkcie, v hmotovo – priestorovej kompozícii, blokovou štruktúrou dotvoriť domoradie Račianskej ulice, posilniť funkciu prechodného a trvalého bývania, funkciu občianskej vybavenosti a vytvoriť upokojený priestor „vnútrobloku“ a akcentovať významný uzlový priestor v štruktúre mesta. Polyfunkčný…

Bratislavský Triangel sa trochu mení

Zdroj: www.enviroportal.sk

V súčasnej dobe, kedy sa pociťuje rastúci dopyt po bytoch, nejeden developer mení svoje pôvodné zámery a do projektu spočiatku čisto administratívneho vsunie aj rezidenčnú časť. Takto nejako sa to stalo aj v prípade bratislavského zámeru s názvom Triangel. Pribudli byty Za pôvodne administratívnym objektom s názvom Triangel stojí firma Epoque s.r.o. so sídlom v hlavnom meste, ktorá je napojená na cyperskú spoločnosť Wellford Investments Limited. Stavba bude umiestnená na ľavom brehu Dunaja. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza administratívna budova Tower 115, rozostavaný komplex Panorama a takisto komplex Slovenského národného divadla. Celé územie tak bude funkčne a ideovo nadväzovať na…

Zmizne brownfield z Vajnorskej?

Zdroj: www.enviroportal.sk

Na Vajnorskej ulici v Bratislave sa už mnohé roky nachádza starší priemyselný objekt, ktorý už dlhšie neslúži svojmu cieľu. Aj z toho dôvodu by ho chcela istá spoločnosť zrevitalizovať a zmeniť tento brownfield na polyfunkčný objekt. Výrazná zmena Hlavným zámerom projektu je reštrukturalizácia bývalého priemyselného areálu s nefunkčnou halou na polyfunkčný objekt, ktorého hlavnou náplňou bude trvalé a prechodné bývanie a občianska vybavenosť, čiže apartmánový hotel, parkovanie v garáži a na parkoviskách, škôlka, kaviareň, reštaurácia a domový klub. Objekt by mal doplniť polyfunkčnú štruktúru bloku a zvýšiť rozmanitosť územia ako celku a tak samozrejme nahradiť nevzhľadný súčasný objekt priemyselnej stavby….