22.05.2022

V bratislavskej Dúbravke pribudnú nové byty

V Bratislave sa stále niečo deje. Tak napríklad v jej mestskej časi Dúbravka sa pripravuje výstavba nových bytových a rodinných domov. Čo konkrétne jej realizácia do hlavného mesta prinesie, sa dočítate ďalej.

Zdroj: www.enviroportal.sk

V Krčacoch

Výstavba je situovaná v mestskej časti Bratislavy Dúbravka. Komplex je navrhnutý ako zostava bodových bytových domov a rodinných domov obsahujúci 196 bytových jednotiek a apartmánov a takisto priestory občianskej vybavenosti. Podľa predloženého zámeru na posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie tieto objekty nadväzujú na koncepciu Urbanistickej štúdie lokality „Krčace“ – Dúbravka, vypracovanú ešte v roku 2009. „Súbor má ambíciu vytvoriť príjemné prostredie na bývanie využívajúc v maximálnej miere kontakt s exteriérom, čiže terasy, loggie alebo predzáhradky. Parkovanie je riešené na teréne, respektíve v garážach situovaných pod objektmi. Výstavba by mala prispieť ku kvalitatívnej kompletizácii jestvujúcej obytnej zóny,“ píše sa v zámere.

Projekt sa vyznačuje výstavbou šiestich bytových domov a takisto sústavou dvadsiatich rodinných domov. Všetky objekty ponúkajú zároveň priestory občianskej vybavenosti na úrovni prvého nadzemného podlažia orientované do troch peších centrálnych priestorov, akýchsi „mikro námestí“ ktoré integrujú komunitný život vždy dvojice objektov. Návrh predvída v zásade dva základné typy rodinných domov – samostatne stojace rodinné domy a mestské vily obsahujúce maximálne tri bytové jednotky a spoločnú podúrovňovú garáž. Projekt by mal investora, spoločnosť Dúbravka Rezidencia s.r.o., predbežne vyjsť na dvadsať miliónov Eur.

Výstavby je viac

Vyššie spomínaný projekt však nie je jediný, ktorý by mal v Dúbravke v nasledujúcich rokoch vyrásť. Napríklad také Polianky – tie by mali byť vybudované v južnej časti mestskej časti Dúbravka na ploche takmer 16 tisíc metrov štvorcových. Počet bytov je v tomto prípade 131. Oproti pôvodným plánom sa však zmenila ich štruktúra. Ubudlo z počtu bytov jednoizbových, dvojizbových aj štvorizbových. Na ich úkor sa zvýšil počet trojizbových bytov. V polyfunkčnom objekte sa navyše vybuduje jedna obchodná prevádzka.

Polianky by mali rozvíjať sídliskové a mestotvorné priestory štruktúrou polyfunkčnej zástavby, vytvára rozmanitú bytovú štruktúru s viacerými typologickými druhmi malopodlažných foriem zástavby s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu. Z celomestského hľadiska polyfunkčný objekt takisto nadväzuje na urbanistickú štruktúru mestskej časti Dúbravka. Ako sa uvádza v investičnom zámere, projekt nadväzuje a rozvíja lokálne centrum spoločenských aktivít v okolí Harmincovej ulice, kde je vybudovaná vybavenosť mestského charakteru, čiže zimný a futbalový štadión, obchody a športoviska v blízkom okolí.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.