20.07.2019

Bratislavský Triangel sa trochu mení

V súčasnej dobe, kedy sa pociťuje rastúci dopyt po bytoch, nejeden developer mení svoje pôvodné zámery a do projektu spočiatku čisto administratívneho vsunie aj rezidenčnú časť. Takto nejako sa to stalo aj v prípade bratislavského zámeru s názvom Triangel.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Pribudli byty

Za pôvodne administratívnym objektom s názvom Triangel stojí firma Epoque s.r.o. so sídlom v hlavnom meste, ktorá je napojená na cyperskú spoločnosť Wellford Investments Limited. Stavba bude umiestnená na ľavom brehu Dunaja. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza administratívna budova Tower 115, rozostavaný komplex Panorama a takisto komplex Slovenského národného divadla. Celé územie tak bude funkčne a ideovo nadväzovať na súčasnú promenádu pred obchodným centrom Eurovea a Slovenským národným divadlom. Spoločnosť Epoque s.r.o. tento pozemok získala v roku 2013, kedy na ňom tiež asanovala chátrajúce obytné budovy..

Od prvotného predstavenia projektu sa však odohrala istá zaujímavá zmena. Investor do projektu totiž zahrnul aj bytové jednotky. „Funkcia bývania je situovaná do južného, desiateho podlažného krídla objektu. Navrhované kapacity sú 58 bytov a sedem apartmánov – nebytových priestorov s nevyhovujúcim preslnením. Byty budú v maximálnej možnej miere priečne prevetrávané a preslnené a budú rozdelené na dve sekcie so samostatnými komunikačnými jadrami prístupnými z vnútroblokovych námestí,“ uvádza investor vo svojom zámere.

Pokiaľ ide o kancelárske priestory, hlavný vstup do administratívnej budovy je z námestia na Čulenovej ulici, ktoré je pasážou prepojené s Pribinovou ulicou a námestím pred budovou Slovenského národného divadla. „Typické podlažie administratívy má podlažnú plochu približne 1596 metrov štvorcových a konštrukčnú výšku 3,7 metra. Samotné priestory administratívy budú navrhované ako nadštandardné administratívne priestory kategórie Breeam Excellent,“ vysvetľuje investor. Projekt by teda do hlavného mesta mal priniesť zaujímavý počet bytov, no zároveň ešte zaujímavejší administratívny nadštandard.

Neobvyklý tvar objektu

Stavebné práce by mali v tomto prípade nastať v júli 2017 a utíchnuť o rok aj sedem mesiacov. Triangel by mal podľa investora po dokončení výstavby pozitívne zapadnúť do okolitej zóny. Návrh objektu totiž zohľadňuje blokový charakter priľahlej zástavby, jeho pôdorys vychádza z tvaru pozemku a výškou zohľadňuje výškovú hladinu okolitej zástavby v zóne. Polyfunkčná budova v maximálnej miere využíva tvar pozemku, ktorý sa ponáša na písmeno V. Hoci však Triangel rozumne zapadne do prázdnej plochy, výškovo zostane v tieni takmer mrakodrapových dvojičiek Panorama City. Tie sa totiž budú vyznačovať až 33 – mi nadzemnými podlažiami.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.