24.04.2019

Bratislavský Triangel sa trochu mení

Zdroj: www.enviroportal.sk

V súčasnej dobe, kedy sa pociťuje rastúci dopyt po bytoch, nejeden developer mení svoje pôvodné zámery a do projektu spočiatku čisto administratívneho vsunie aj rezidenčnú časť. Takto nejako sa to stalo aj v prípade bratislavského zámeru s názvom Triangel. Pribudli byty Za pôvodne administratívnym objektom s názvom Triangel stojí firma Epoque s.r.o. so sídlom v hlavnom meste, ktorá je napojená na cyperskú spoločnosť Wellford Investments Limited. Stavba bude umiestnená na ľavom brehu Dunaja. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza administratívna budova Tower 115, rozostavaný komplex Panorama a takisto komplex Slovenského národného divadla. Celé územie tak bude funkčne a ideovo nadväzovať na…

Pri národnom divadle vyrastie Triangel

Zdroj: www.enviroportal.sk

Administratívnych budov v našom hlavnom meste nie je nikdy dosť a prakticky každú chvíľu vám prinášame informácie o novej výstavbe tohto typu. Inak tomu nebude ani v tomto prípade. Pri Slovenskom národnom divadle by totiž už onedlho mal vyrásť objekt s názvom Triangel. Mal by doplniť zónu Za administratívnym objektom s názvom Triangel stojí firma Epoque s.r.o. so sídlom v hlavnom meste, ktorá je napojená na cyperskú spoločnosť Wellford Investments Limited. Stavba by mala byť umiestnená na ľavom brehu Dunaja, pričom v bezprostrednej blízkosti sa nachádza administratívna budova Tower 115, rozostavaný komplex Panorama a komplex Slovenského národného divadla. Podľa vyjadrenia…