20.07.2019

Zmizne brownfield z Vajnorskej?

Na Vajnorskej ulici v Bratislave sa už mnohé roky nachádza starší priemyselný objekt, ktorý už dlhšie neslúži svojmu cieľu. Aj z toho dôvodu by ho chcela istá spoločnosť zrevitalizovať a zmeniť tento brownfield na polyfunkčný objekt.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Výrazná zmena

Hlavným zámerom projektu je reštrukturalizácia bývalého priemyselného areálu s nefunkčnou halou na polyfunkčný objekt, ktorého hlavnou náplňou bude trvalé a prechodné bývanie a občianska vybavenosť, čiže apartmánový hotel, parkovanie v garáži a na parkoviskách, škôlka, kaviareň, reštaurácia a domový klub. Objekt by mal doplniť polyfunkčnú štruktúru bloku a zvýšiť rozmanitosť územia ako celku a tak samozrejme nahradiť nevzhľadný súčasný objekt priemyselnej stavby. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť RV Development 1 s.r.o.

Ide o bývalý priemyselný areál vybudovaný v priemyselno – administratívnej zóne bratislavskej mestskej časti Nové Mesto na Vajnorskej ulici. V súčasnej dobe je oplotený, zastavaný nepodpivničenou halou s parkoviskom a so samostatnou prístupovou cestou. Nepodpivničená hala bola postavená dokonca ešte v roku 1968. Pred výstavbou nového polyfunkčného projektu sa však asanuje. V priamom susedstve pozemkov, na ktorých sa má stavať, sa nachádzajú objekty prevádzkových areálov – autoservis, objekt firmy TESTEK a areál spoločnosti RAKO.

Mali sa tu stavať byty

Vajnorská ulica už v minulosti zažila „peripetie“ s výstavbou istého bytového domu. Mala sa konkrétne realizovať na rohu Odbojárskej a Vajnorskej ulice neďaleko električkovej trate v mestskej časti. Nový dom bol projektovaný približne pre dvesto obyvateľov. Začiatok realizácie jeho výstavby je naplánovaný na september tohto roku, kým dokončiť by ho chcel investor o dva roky. Predpokladané investičné náklady sa mali pohybovať okolo 6,65 milióna eur. O dva roky sa situácia trochu zmenila. Keď sa pred niekoľkými rokmi pripravoval tento rezidenčný projekt, malo sa v ňom nachádzať podľa jedného variantu 111, no podľa druhého dokonca až 122 bytov. Neskôr však investor, bratislavská KLM Group, s.r.o., počítala s výstavbou len 88 bytových jednotiek. Rovnako tak prišlo aj k zmene výšky budovy. Z ôsmych poschodí nakoniec totiž zostalo len šesť.

Investor pôvodne zamýšľal dom vybaviť bytovými priestormi, ktoré by poňali takmer dvesto nových obyvateľov. Z celkového počtu 88 bytových jednotiek najväčší podiel mali získať byty jednoizbové, ktorých sa tu malo nachádzať dvadsaťšesť, nasledovali dvojizbové byty v počte štrnásť, dva byty štvorizbové a rovnaký počet bytov päťizbových. Druhú polovicu zapĺňalo štyridsaťštyri apartmánov krátkodobého ubytovania. Pokiaľ ide o výmeru bytov, ich plocha sa mala nachádzať v rozmedzí tridsať až 182 metrov štvorcových.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.