24.09.2023

V Petržalke vyrastie Green Park

Poďme tentokrát opäť do Petržalky. Táto mestská časť sa totiž už nenazýva len najväčšie slovenské sídlisko, ale aj prudko sa rozvíjajúca sa štvrť. Projektov, ktoré sa sem hrnú, je totiž viac ako dosť. Jedným z nich je aj Green Park. A mal by priniesť skutočne niečo nezvyčajné.

Zdroj: www.enviroportal.sk

O čo ide?

Hlavným zámerom je v tomto prípade podľa vyjadrenie developera, spoločnosti RV Development 3 vybudovanie a prevádzka súboru objektov určených na bývanie a občiansku vybavenosť ako celistvého projektu, na ktorý v budúcnosti nadviaže urbanistická štruktúra navrhovaného celomestského centra, čiže Petržalka. Ak to prevedieme na konkrétnejšiu reč, ide o vybudovanie rozsiahleho projektu, ktorý do Petržalky prinesie 221 bytov a 206 apartmánov. Všeto by to malo vyrásť na ploche vyše 73 tisíc metrov štvorcových.

Ako investor vysvetľuje, „situovanie zmiešanej zástavby občianskej vybavenosti, čiže administratívnej budovy, bytových domov s podstavanou občianskou a technickou vybavenosťou dáva predpoklad stále živého organizmu vo vytvárajúcom sa celomestskom centre.“ Naviac aplikovaním vybavenosti celomestského a nadmestského významu sa podľa investora akcentuje hodnota daného priestoru s cieľom posilnenia mestotvornosti. Tu by sme ešte mohli dodať, že celú korunu projektu nasadí tridsať poschodová budova, ktorá sa tak stane najvyšším objektom v celej Petržalke.

Namiesto Artmedie

Hranicu pozemku, na ktorom má byť projekt vybudovaný, tvorí zo západu Krasovského ulica, z juhozápadu novovybudovaná komunikácia medzi Krasovského a Jantárovou cestou, z juhu Jantárová cesta, z východu Starý most a zo severu Viedenská cesta. Na pozemkoch sa v súčasnosti nachádza trávnatá plocha so stromami a kríkmi, na ktorej bol v minulosti situovaný futbalový štadión. Pôvodný futbalový štadión, na ktorom hrával niekdajší účastník Ligy majstrov Artmedia Petržalka, však mal nevyhovujúci technický stav, v roku 2012 bol demontovaný a konštrukcie boli z pozemkov odstránené.

Atraktívna poloha

Architektonické riešenia objektov výškovou gradáciou podľa investora akcentuje mimoriadne atraktívnu polohu nábrežia vo vzťahu k rieke a historickej časti mesta. „Súčasne vytvára pomyselnú bránu vstupu do Petržalky od mesta ako súčasť kompozičnej osi Starého mosta. Estakáda na Jantárovej ceste túto skutočnosť len zvýrazní. Klesaním hmôt k Sadu J. Kráľa sa dosahuje optimálneho previazania areálu Green Park s lesoparkom,“ vysvetľuje. Zámerom architektov bolo porušiť monotónnosť zástavby zmenami funkcií a pôdorysného riešenia objektov v priamom dotyku so Sadom J. Kráľa. Objekty tak pôsobia subtílnejšie a opticky prirodzenejšie pre svoje okolie. Ďalším cieľom bolo vytvoriť objekt, ktorého parter splynie s okolím. „Hmota objektu v priamom dotyku zo zeleňou vytvára tento predpoklad, čo je umocnené úpravou plochých striech na zelené terasy. Vzniká tak funkčné prepojenie budovy s podobnými aktivitami odohrávajúcimi v parku,“ dodáva.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.