22.07.2024

Rast aj pokles v slovenskom stavebníctve

Rast aj pokles v slovenskom stavebníctve

Stavebná produkcia v apríli tohto roku druhý mesiac po sebe rástla. Oproti aprílu 2016 sa celková stavebná produkcia zvýšila a to až o 2,3 percenta. Na druhú stranu, po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,4 percenta nižšia ako v predošlom mesiaci. Nárast je evidentný Na začiatok pozitívna správa: produkcia realizovaná stavebnými firmami na Slovensku v apríli 2017 oproti aprílu 2016 vzrástla o 3,3 percenta na zaujímavých 366 miliónov Eur. Vývoj tuzemskej produkcie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky ovplyvnilo zvýšenie stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií. Oproti tomu, produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla o…

Slovenské stavebníctvo stagnuje

Slovenské stavebníctvo stagnuje

V máji indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Zdá sa teda, že slovenské stavebníctvo na tom nie je práve najlepšie. Aktivita sa znížila Podľa informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky sa indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 10 bodov. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 8 percent opýtaných, jej zvýšenie uviedlo 32 percent a 60 percent stavebných podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti aprílu zhoršilo o 5 bodov. Za nedostatočnú ju označilo 27 percent respondentov,…

Väčšia dôvera v slovenskom stavebníctve

Väčšia dôvera v slovenskom stavebníctve

V novembri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol a to vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe svojho prieskumu. Stav sa zlepšil Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil a to najmä vplyvom podnikov realizujúcich inžinierske stavby. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 42 percent opýtaných firiem, jej zníženie uviedlo 10 a 48 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Pokiaľ ide o úroveň stavu objednávok, za nedostatočnú ju označilo 27 percent respondentov, za dostatočnú 70 a pre 3 percentá odpovedajúcich bola…

Čo trápi stavebné firmy na Slovensku?

Čo trápi stavebné firmy na Slovensku?

Ako je na tom v súčasnosti slovenské stavebníctvo? Na túto otázku nám pomôžu odpovedať údaje, ktoré prináša Štatistický úrad Slovenskej republiky. A odpovede, ktoré vám sprostredkujeme, príliš mnoho optimizmu neprinášajú. Menšia dôvera V októbri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -14,5 a to vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Ich objem síce klesol, pripísať by sme to však mohli aj horšiemu počasiu. Naopak, indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o tri body na hodnotu. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo až 38 percent respondentov, jej zníženie…

Ako je na tom slovenské stavebníctvo?

Ako je na tom slovenské stavebníctvo?

Produkcia v slovenskom stavebníctve v júni štvrtý mesiac po sebe medziročne klesala. Hovoria o tom údaje, ktoré poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky. Poďme sa na tieto čísla pozrieť trochu bližšie. Opäť zníženie V porovnaní s júnom 2015 sa celková stavebná produkcia znížila o 8,5 percenta na 475,8 milióna Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,7 percenta vyššia ako v máji 2016. Tak napríklad stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v júni 2016 oproti júnu 2015 klesla o 9,8 percenta. V priemere za prvých šesť mesiacov roka tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím roka roku predošlého sa stavebná…

Slovenské stavebníctvo: na ceste k zlepšeniu?

Slovenské stavebníctvo: na ceste k zlepšeniu?

Slovenské stavebníctvo možno nepatrí k najúspešnejším segmentom nášho hospodárstva, na druhú stranu však z roka na rok môžeme pozorovať jeho rastúce tendencie. A na to, ako je tomu v súčasnosti, sa pozrieme práve teraz a to aj vďaka údajom poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Stagnujúce tendencie? Na nasledujúcich číslach je najzaujímavejší najmä fakt, že nejde o „mŕtve“ štatistické údaje, ale o prieskum zrealizovaný medzi samotnými stavebníkmi a stavebnými firmami. Tým pádom aj nastavuje zrkadlo slovenskému stavebníctvu, ktoré zároveň odráža realitu. Tak napríklad výšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 26 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 14 percent a 60 percent podnikov ju posudzovalo…

Horší rok pre stavebníctvo?

Horší rok pre stavebníctvo?

Slovenské stavebníctvo sa už dlhšie potýka s množstvom problémov. Preto bude zaiste zaujímavé pozrieť sa na to, ako je na tom v posledných mesiacoch. Podľa prieskumu Štatistického úradu Slovenskej republiky okrem iného vyplynul aj záver, že jedným z najväčších problémov je slabý dopyt po stavebnej produkcii. Začiatok roka trochu nedôverčivý Podľa správy Štatistického úradu SR v januári indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o štyri body a to vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Predznamenáva to slabý rok pre slovenské stavebníctvo? Na túto otázku nám momentálne nikto odpoveď nedá, nakoľko ruka v ruke s negatívnymi znakmi idú aj…

Nálada v stavebnom segmente sa zlepšuje

Nálada v stavebnom segmente sa zlepšuje

V mesiaci október indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 5,5 bodu na 2,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti i úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 30,5 bodu. V praxi to znamená toľko, že nálada v slovenskom stavebníctve sa pomerne výrazne zlepšuje. Na dobrej ceste Podľa údajov poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 5 bodov na 30. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 48 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 7 percent a 45 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej…

Čo nové v slovenskom stavebníctve?

Čo nové v slovenskom stavebníctve?

Stavebná produkcia na Slovensku rastie. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky. V segmente stavebníctva sa dokonca uskutočnila aj ďalšia vec a to zvýšenie priemernej mzdy. Dobre našliapnutá Stavebná produkcia v júli tohto roku podľa Štatistického úradu naďalej výrazne medziročne rástla. V porovnaní s júlom 2014 sa zvýšila o 24,3 percenta na 527,9 milióna Eur. A dokonca aj po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,4 percenta vyššia ako v júni 2015. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v júli 2015 oproti júlu 2014 takisto vzrástla a to o 26,2 percenta na 504,4 milióna Eur. Produkcia realizovaná stavebnými…

Slovenské stavebníctvo: slabý dopyt, nesplácanie faktúr či nízka cena práce

Slovenské stavebníctvo: slabý dopyt, nesplácanie faktúr či nízka cena práce

Štatistický úrad Slovenskej republiky má dobrý zvyk nielen zhromažďovať štatistické údaje, ale zároveň tiež vykonávať prieskumy súvisiace s konkrétnymi otázkami, ktoré najviac trápia respondentov. Takýto prieskum štatistický úrad vykonal aj v segmente stavebníctva a na jeho základe zistil zaujímavé fakty. Situácia lepšia alebo aspoň taká istá Názov medzititulku v podstate vypovedá o tom, čo sa v súčasnej dobe deje v stavebníctve, respektíve ako ho vnímajú podnikatelia v tomto segmente pracujúci. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 9 percent respondentov, jej zvýšenie naopak uviedlo 48 percent a 43 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Pokiaľ ide o celkovú úroveň objednávok, za dostatočnú ju…