23.09.2023

Slovenské stavebníctvo: na ceste k zlepšeniu?

Slovenské stavebníctvo možno nepatrí k najúspešnejším segmentom nášho hospodárstva, na druhú stranu však z roka na rok môžeme pozorovať jeho rastúce tendencie. A na to, ako je tomu v súčasnosti, sa pozrieme práve teraz a to aj vďaka údajom poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Stagnujúce tendencie?

Na nasledujúcich číslach je najzaujímavejší najmä fakt, že nejde o „mŕtve“ štatistické údaje, ale o prieskum zrealizovaný medzi samotnými stavebníkmi a stavebnými firmami. Tým pádom aj nastavuje zrkadlo slovenskému stavebníctvu, ktoré zároveň odráža realitu. Tak napríklad výšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 26 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 14 percent a 60 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú.

Slabší dopyt

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 50 percent respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 38 percent finančné obmedzenia, 15 percent poveternostné podmienky, 12 percent nedostatok zamestnancov a 3 percentá nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Polovica opýtaných stavebných firiem teda za najdôležitejšiu prekážku svojho podnikania považuje slabý dopyt. Za ďalšími neduhmi stavebníctva stojí vysoká konkurenciu, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť, klientelizmus, sezónnosť, nízke ceny stavebných prác a nedostatok stavebných zákaziek. Toto všetko sú dôvody, ktoré už dlhoročne stoje stavebným spoločnostiam v rozvoji.

Klesne zamestnanosť?

V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 11 percent oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 70 percent a so zvyšovaním ráta 19 percent stavebných podnikov. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 25 percent odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 70 percent a ich zníženie predpokladá 5 percent respondentov. So zlepšením ekonomickej situácie podniku počíta 37 percent respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 54 percent a zhoršenie stavu očakáva 9 perdent podnikov. Vyššiu stavebnú aktivitu odhaduje 60 percent respondentov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 34 percent a jej zníženie predpokladá 6 percent stavebných podnikov.

Práce je dosť

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na osem mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami a to na 16,7 mesiaca a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby – na 12,9 mesiaca. Z územného hľadiska majú už tradične najviac zmluvne potvrdených objednávok stavebné firmy so sídlom v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najmenej, takisto tradične, v Banskobystrickom kraji.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.