22.07.2024

Väčšia dôvera v slovenskom stavebníctve

V novembri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol a to vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe svojho prieskumu.

Stav sa zlepšil

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil a to najmä vplyvom podnikov realizujúcich inžinierske stavby. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 42 percent opýtaných firiem, jej zníženie uviedlo 10 a 48 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Pokiaľ ide o úroveň stavu objednávok, za nedostatočnú ju označilo 27 percent respondentov, za dostatočnú 70 a pre 3 percentá odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie podľa štatistického úradu zaradilo 43 percent respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 35 percent finančné obmedzenia, 23 percent poveternostné podmienky, 17 percent nedostatok zamestnancov a tri percentá nedostatok materiálu alebo mechanizmov.

Korupcia je stále vysoká

Samozrejme, stále dôležitými faktormi zohrávajúcimi úlohu v brzdení rozvoja slovenského stavebníctva je vysoká konkurencia, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, platobná nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť, nízke ceny stavebných prác, sezónnosť a netransparentnosť verejných zákaziek. Práve o poslednom menovanom „neduhu“ vie svoje aj majiteľ stavebnej firmy Tomáš Hrončík podnikajúci v regióne západného Slovenska. „Môžeme sa tváriť, že korupcia funguje už len v malom, to však nie je pravda. Tak napríklad verejné zákazky v malých mestách. Pokiaľ nemáte známych a kamarátov na miestnej samospráve, nikto o vás ani nezakopne a môžete sa zúčastniť každej verejnej súťaže. A je pritom úplne jedno, či vaša firma odvádza kvalitnú alebo nekvalitnú prácu, či ste drahí alebo lacní,“ hovorí. Ako dodáva, podľa jeho vlastných skúseností sa dá proti regionálnej korupcii a netransparentnosti len veľmi ťažko bojovať. „Dokonca si myslím, že tento boj je márny. Aspoň dovtedy, kým sa nezlepšia kontrolné mechanizmy verejných zákaziek na všetkých úrovniach,“ hovorí.

Na západe nič nového

Podľa štatistických údajov na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,7 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s päťsto a viac zamestnancami a to na 17,5 mesiaca a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby – 13,1 mesiaca. Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok už tradične stavebné firmy so sídlom v Bratislavskom kraji a najmenej v Košickom a v Banskobystrickom kraji.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.