23.06.2024

Čo trápi stavebné firmy na Slovensku?

Ako je na tom v súčasnosti slovenské stavebníctvo? Na túto otázku nám pomôžu odpovedať údaje, ktoré prináša Štatistický úrad Slovenskej republiky. A odpovede, ktoré vám sprostredkujeme, príliš mnoho optimizmu neprinášajú.

Menšia dôvera

V októbri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -14,5 a to vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Ich objem síce klesol, pripísať by sme to však mohli aj horšiemu počasiu. Naopak, indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o tri body na hodnotu. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo až 38 percent respondentov, jej zníženie uviedlo sedem a 55 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti septembru zhoršilo o 12 bodov. Za nedostatočnú ju označilo 29 percent majiteľov stavebných firiem, za dostatočnú 66 percent a pre päť percent odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná.

Nízky dopyt

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 44 percent stavebníkov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 37 percent finančné obmedzenia, 16 percent nedostatok zamestnancov, 15 percent poveternostné podmienky a 3 percentá nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Problémom aj naďalej zostáva platobná nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť. Dôležitým faktorom je aj vysoká konkurenciu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nízke ceny stavebných prác a samozrejme aj netransparentnosť verejných zákaziek, čo odráža stále pomerne vysokú mieru korupcie a to najmä z regionálneho hľadiska. Pokiaľ ide o zamestnanosť v tomto segmente, v nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá sedem percent oslovených stavebných firiem, o stabilizovanom vývoji uvažuje 74 percent a so znižovaním ráta 19 percent podnikov.

Nejaká tá práca sa nájde, aj keď nie všade

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,5 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby. To je samozrejme logické, nakoľko práve po tejto výstavbe je u nás najväčší dopyt. Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok stavebné firmy so sídlom v Bratislavskom kraji a už tradične najmenej v Košickom a v Banskobystrickom kraji. Aj tento fakt teda kopíruje celkovú hospodársku situáciu slovenských regiónov a skutočnosť, že práve v Bratislavskom kraji sa aj realizuje najviac stavebných projektov.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.