23.09.2023

Nálada v stavebnom segmente sa zlepšuje

V mesiaci október indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 5,5 bodu na 2,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti i úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 30,5 bodu. V praxi to znamená toľko, že nálada v slovenskom stavebníctve sa pomerne výrazne zlepšuje.

Na dobrej ceste

Podľa údajov poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 5 bodov na 30. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 48 percent respondentov, jej zníženie uviedlo 7 percent a 45 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti septembru zlepšilo o 4 body na mínus 7. Za dostatočnú ju označilo 63 percent opýtaných, za nedostatočnú 22 a pre 15 percent odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná.

Problémom sú najmä odberatelia

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 43 percent respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 40 percent finančné obmedzenia a 15 percent nedostatok zamestnancov, 7 percent poveternostné podmienky a 3 percentá nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú platobnú nedisciplinovanosť odberateľov a to s neustále sa zhoršujúcim trendom, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť, veľkú konkurenciu, nízke ceny prác a problémy s dôveryhodnosťou verejných obstarávaní.

Viac ľudí v stavebníctve?

Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne takisto zlepšili. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti totiž predpokladá 12 percent oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 76 percent a so znižovaním ráta 12 percent podnikov. So zlepšením ekonomickej situácie podniku počíta 38 percent respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 54 percent a zhoršenie stavu očakáva 8 percent podnikov. Vyššiu stavebnú aktivitu odhaduje 33 percent respondentov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 52 percent a jej zníženie predpokladá 15 percent podnikov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na desať mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby. Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, najmenej v Košickom a Prešovskom kraji.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.