02.10.2023

Čo trápi stavebné firmy na Slovensku?

Čo trápi stavebné firmy na Slovensku?

Ako je na tom v súčasnosti slovenské stavebníctvo? Na túto otázku nám pomôžu odpovedať údaje, ktoré prináša Štatistický úrad Slovenskej republiky. A odpovede, ktoré vám sprostredkujeme, príliš mnoho optimizmu neprinášajú. Menšia dôvera V októbri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -14,5 a to vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Ich objem síce klesol, pripísať by sme to však mohli aj horšiemu počasiu. Naopak, indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o tri body na hodnotu. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo až 38 percent respondentov, jej zníženie…