24.09.2023

Ako je na tom slovenské stavebníctvo?

Produkcia v slovenskom stavebníctve v júni štvrtý mesiac po sebe medziročne klesala. Hovoria o tom údaje, ktoré poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky. Poďme sa na tieto čísla pozrieť trochu bližšie.

Opäť zníženie

V porovnaní s júnom 2015 sa celková stavebná produkcia znížila o 8,5 percenta na 475,8 milióna Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,7 percenta vyššia ako v máji 2016. Tak napríklad stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v júni 2016 oproti júnu 2015 klesla o 9,8 percenta. V priemere za prvých šesť mesiacov roka tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím roka roku predošlého sa stavebná produkcia znížila o 0,9 percenta a dosiahla objem 2129,5 milióna Eur. Produkcia realizovaná na Slovensku klesla o 1,7 percenta na 2010,2 milióna Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 4,2 percenta na 1451,9 milióna Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 3,4 percenta. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií na 72,2 percent, podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 26,2 percenta. Produkcia v zahraničí pritom vzrástla o 15,4 percenta.

Ani zamestnanosť príliš nerastie

Pokiaľ ide o zamestnanosť, v júni 2016 v porovnaní s júnom 2015 vzrástla vo vybraných trhových službách o sedem percent, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 percenta, informačných a komunikačných činnostiach o 4,3 percenta, priemysle o 3,3 percenta, doprave a skladovaní o 2,4 percenta a v stavebníctve o 1,9 percenta. Vidíme teda, že v tomto segmente sa nedá hovoriť o žiadnom prudkom rozvoji a to ani v prípade nárastu zamestnanosti. Dodajme ešte, že v priemere za prvých šesť mesiacov roka 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 vzrástla zamestnanosť v stavebníctve iba o 1,8 percenta.

A čo priemerná mesačná mzda?

Pozrime sa ešte na na mzdu v slovenskom stavebníctve. Priemerná nominálna mesačná mzda sa totiž zvýšila v júni 2016 oproti júnu 2015 o 7,5 percenta, čo prenesené na konkrétne čísla znamená, že dosiahla 675 Eur. Priemerná reálna mesačná mzda v júni 2016 zasa medziročne vzrástla o 8,4 percenta. V priemere za šesť mesiacov roka 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 sa mzda zvýšila o 5,9 percenta na 630 Eur. Reálna mesačná mzda okrem stavebníctva vzrástla medziročne ešte aj v predaji a oprave motorových vozidiel.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.