23.06.2024

Slovenské stavebníctvo stagnuje

V máji indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Zdá sa teda, že slovenské stavebníctvo na tom nie je práve najlepšie.

Aktivita sa znížila

Podľa informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky sa indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 10 bodov. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 8 percent opýtaných, jej zvýšenie uviedlo 32 percent a 60 percent stavebných podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti aprílu zhoršilo o 5 bodov. Za nedostatočnú ju označilo 27 percent respondentov, za dostatočnú 59 a pre 14 odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná.

Problémom je slabý dopyt

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradila takmer polovica opýtaných nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 36 percent finančné obmedzenia, 17 percent poveternostné podmienky, 17 percent nedostatok zamestnancov a dve percentá nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Ďalšími problémami sú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, netransparentnosť verejných zákaziek, vysokú konkurenciu, nízke ceny stavebných prác a platobnú nedisciplinovanosť odberateľov. Bariéry rastu v súčasnosti však nepociťuje 20 percent podnikov.

Aký bude vývoj?

V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá jedno percento oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje až 55 percent a so zvyšovaním ráta dokonca až 44 percent stavebných podnikov. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 34 percent odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 63 a ich zníženie predpokladajú tri percentá respondentov. So zhoršením ekonomickej situácie svojho podniku počíta osem percent opýtaných, zmeny vo vývoji však nepredpokladá 53 percent a zlepšenie stavu očakáva 39 percent stavebných podnikov. Zníženú stavebnú aktivitu odhaduje šesť percent stavebných firiem, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 34 percent a jej zvýšenie predpokladá až 60 percent respondentov.

Najviac práce očakávajú v Bratislavskom kraji

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 11 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby. Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok už tradične stavebné firmy so sídlom v Bratislavskom kraji a najmenej v Banskobystrickom, no prekvapivo aj v Trnavskom kraji.

 

autor: Andrej Jurica

Komentáre sú vypnuté.