23.06.2024

Štátny fond v minulom roku financoval viac bytov

Štátny fond v minulom roku financoval viac bytov

Štátny fond rozvoja bývania je dôležitá štátna inštitúcia, ktorá už k svojmu vysnívanému bývaniu pomohla tisíckam ľuďom. Preto bude zaujímavé pozrieť sa na to, v akom rozsahu požičiavala ľuďom v minulom roku. Rozdal viac, ako v roku 2012 Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Ako vyplýva z tlačovej správy,…

Stavebné sporenie pre deti: oplatí sa!

Stavebné sporenie pre deti: oplatí sa!

Mnoho ľudí si myslí, že stavebné sporenie už nie je tým, čím bývalo kedysi. Je to svojím spôsobom pravda, keďže ani štátna prémia už pre sporiteľov nepredstavuje príliš veľké lákadlo. Jednu vec však stavebnému sporeniu musíme uznať a to tú, že ide o spôsob, ktorým sa dá výrazne napomôcť financovaniu menších stavebných projektov, ako je napríklad čiastočná rekonštrukcia a podobne. Ďalším pozitívom stavebného sporenia je určite aj možnosť takouto formou sporiť svojim deťom. Sporiteľne na deti myslia Hoci deti nepatria medzi zárobkovo činné osoby, z pohľadu finančných inštitúcií môžu predstavovať zaujímavú cieľovú skupinu. Alebo lepšie povedané, banky či sporiteľne sa…

Na leasing môžete mať aj byt

Na leasing môžete mať aj byt

Pojem leasing si obvykle spájame s kúpou auta. V posledných rokoch sa však objavuje aj v súvislosti so zaobstaraním si nehnuteľnosti. Nuž a aj na Slovensku máme niekoľko spoločností, ktoré práve leasing nehnuteľnosti zabezpečujú. A na to, o čom to vlastne celé je, sa pozrieme práve teraz. Výhodné pre firmy Hoci je leasing nehnuteľnosti v súčasnej dobe prístupný aj fyzickým osobám, využívajú ho najmä právnické subjekty. Je to totiž spôsob získania a financovania nehnuteľnosti, ktorý je prakticky bezproblémový aj pre účtovníctvo spoločnosti, najmä čo sa týka cash flow. Poďme si však vysvetliť, čo presne leasing nehnuteľnosti znamená. Hádate správne –…

Dá sa na Slovensku našetriť na byt?

Dá sa na Slovensku našetriť na byt?

Vlastné bývanie je sen, ktorý má zrejme každý z nás. Mať totiž priestor, ktorý môžete bez obáv nazývať domov, je bezpochyby jedna z najdôležitejších životných mét. Poďme sa však na to pozrieť realisticky: môže si bežný Slovák s normálnym zárobkom na svoj byt našetriť? Svoj názor nám povedia práve takýto bežní ľudia a tiež odborníčka na financie. Našetriť sa dá, ale… Začnime optimisticky. Aj úplne bežný Slovák si na svoj vysnený byt môže našetriť a to zo svojho platu. Vezmime si napríklad Bratislavský samosprávny kraj, kde podľa nedávno zverejnených údajov Národnej banky Slovenska jeden meter štvorcový vychádza na 1667 Eur,…