22.02.2024

Štátny fond v minulom roku financoval viac bytov

Štátny fond rozvoja bývania je dôležitá štátna inštitúcia, ktorá už k svojmu vysnívanému bývaniu pomohla tisíckam ľuďom. Preto bude zaujímavé pozrieť sa na to, v akom rozsahu požičiavala ľuďom v minulom roku.

Rozdal viac, ako v roku 2012

Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Ako vyplýva z tlačovej správy, v roku 2013 bolo na fond doručených celkovo 1 263 žiadostí s celkovou výškou požadovanej podpory viac ako 216 miliónov Eur. Hoci bola podpora nakoniec priznaná 939 žiadateľom a to vo výške takmer 158 miliónov Eur, oproti roku 2012 ide o nárast o viac ako 11 miliónov Eur, čo medziročne robí 7,2 percenta. Spomínanými financiami sa podporila kúpa a výstavba 1581 bytov, obnova a zateplenie viac než 25 tisíc bytov a umožnila sa tiež výstavba 24 miest pre seniorov v zariadení sociálnych služieb.

Platí nový zákon

Od 1. januára tohto roku vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý podmienky poskytovania úverov zo strany fondu upravuje. Základný význam využívania prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania samozrejme aj naďalej zostáva. Ako predtým, aj v novom zákone pôjde o využitie finančnej podpory na obstaranie bytu, modernizáciu či obnovu bytového domu či stavebné úpravy bytového domu. Pôjde však aj o výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb a tiež o obnovu zariadenia sociálnych služieb, či už stavebnými úpravami existujúceho zariadenia alebo jeho modernizáciou.

Žiadateľom o finančné prostriedky z fondu môže byť fyzická osoba, obec, v Bratislave a Košiciach aj mestská časť, samosprávny kraj, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a takisto právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva svoju činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti. Práve posledný menovaný typ žiadateľa je oproti doterajšiemu zneniu zákona zaujímavou novinkou. Novinkou je však aj fakt, že jedným z príjmov fondu budú aj finančné prostriedky Európske únie.

Ak by ste aj vy mali záujem o túto formu výhodného úveru, mali by ste vedieť, že jeho maximálna doba splatnosti je štyridsať rokov a fond vám nedá viac financií ako na osemdesiat percent obstarávacej ceny. Aby sme boli o niečo viac konkrétnejší, v prípade zaobstaranie bytu ide maximálne o čiastku 65 tisíc eur. Ďalšou podmienkou je, aby vám a ani vášmu manželovi či manželke v deň podania žiadosti nebolo viac ako 35 rokov.

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.