13.04.2024

Stavebné sporenie pre deti: oplatí sa!

Stavebné sporenie pre deti: oplatí sa!

Mnoho ľudí si myslí, že stavebné sporenie už nie je tým, čím bývalo kedysi. Je to svojím spôsobom pravda, keďže ani štátna prémia už pre sporiteľov nepredstavuje príliš veľké lákadlo. Jednu vec však stavebnému sporeniu musíme uznať a to tú, že ide o spôsob, ktorým sa dá výrazne napomôcť financovaniu menších stavebných projektov, ako je napríklad čiastočná rekonštrukcia a podobne. Ďalším pozitívom stavebného sporenia je určite aj možnosť takouto formou sporiť svojim deťom. Sporiteľne na deti myslia Hoci deti nepatria medzi zárobkovo činné osoby, z pohľadu finančných inštitúcií môžu predstavovať zaujímavú cieľovú skupinu. Alebo lepšie povedané, banky či sporiteľne sa…