13.04.2024

Stavebné sporenie pre deti: oplatí sa!

Mnoho ľudí si myslí, že stavebné sporenie už nie je tým, čím bývalo kedysi. Je to svojím spôsobom pravda, keďže ani štátna prémia už pre sporiteľov nepredstavuje príliš veľké lákadlo. Jednu vec však stavebnému sporeniu musíme uznať a to tú, že ide o spôsob, ktorým sa dá výrazne napomôcť financovaniu menších stavebných projektov, ako je napríklad čiastočná rekonštrukcia a podobne. Ďalším pozitívom stavebného sporenia je určite aj možnosť takouto formou sporiť svojim deťom.

Sporiteľne na deti myslia

Hoci deti nepatria medzi zárobkovo činné osoby, z pohľadu finančných inštitúcií môžu predstavovať zaujímavú cieľovú skupinu. Alebo lepšie povedané, banky či sporiteľne sa rady zameriavajú na ich rodičov a vedú kampane, aby v nich vzbudili najmä emocionálnu nutnosť svojim deťom založiť účet či sporenie. Na druhú stranu, pokiaľ je to možné, každý zodpovedný rodič chce svoje deti zabezpečiť, aby ich štart do dospelosti a vlastného života aspoň po finančnej stránke bolel čo najmenej. Nuž a iste nám dáte za pravdu, že jednou z najdôležitejších vecí v živote je mať strechu nad hlavou. A práve k tomu smeruje stavebné sporenie. „Nie všetci rodičia si môžu dovoliť deťom sporiť, ale pokiaľ je to len trochu možné, mali by tak urobiť. Stavebné sporenie im totiž môže výrazne pomôcť v období, keď sa budú chcieť od rodičov osamostatniť,“ hovorí finančná poradkyňa Alena Schovancová.

Ako vysvetľuje, každá z troch slovenských stavebných sporiteľní má sporiaci produkt určený výhradne deťom. „Či už je to stavebná sporiteľňa Wüstenrot, ČSOB stavebná sporiteľňa alebo Prvá stavebná sporiteľňa, všetky tri si uvedomujú nutnosť mať takýto produkt vo svojom portfóliu, nakoľko aj podľa vlastných skúseností môžem povedať, že takáto forma sporenia má pre mnohých rodičov svoje čaro a sporiteľne v nej teda vidia vysoký potenciál,“ pokračuje. Podľa nej sa produkty jednotlivých sporiteľní líšia len v maličkostiach. „Ak by som mala vypichnúť niektoré hlavné odlišnosti, tak napríklad jedna zo sporiteľní ponúka v rámci sporenia akúsi extra istotu, že aj po prípadnej smrti zákonného zástupcu dieťaťa bude samotná sporiteľňa pokračovať v sporení do našetrenia polovice z cieľovej sumy. Ďalšia zasa ponúka zľavu na mesačnom poplatku za vedenie účtu, pokiaľ má aspoň jeden z rodičov u nej uzatvorené stavebné sporenie a výhodou tretej je napríklad zvýhodnený poplatok za uzatvorenie zmluvy a tiež lepšie úročenie počas prvého roku sporenia,“ hovorí Schovancová.

Zaujímavé, aj keď finančne náročnejšie

Finančná poradkyňa však upozorňuje na jeden fakt, ktorý hovorí tak trochu v neprospech stavebného sporenia. Pre mnohých slovenských rodičov totiž môže byť do značnej miery finančne náročné. „Aby ste napríklad dosiahli vyplatenie celkovej štátnej prémie, bolo v tomto roku potrebné na účet vložiť 577,30 Eur, čo znamená každý mesiac odložiť na sporenie sumu takmer 50 Eur. A budúci rok by to malo byť ešte horšie, nakoľko síce výška štátnej prémie zostáva nezmenaná, mení sa však výška vkladu potrebná na jej získanie a to na sumu 781,06 Eur,“ hovorí Schovancová. Keď si k tomu primyslíme ďalšie poplatky, ako napríklad za vedenie účtu, ktorý majú všetky stavebné sporiteľne zhodne vo výške 12 Eur, sporiť svojim ďeťom môže byť naozaj pre mnohých rodičov len ťažko dosiahnuteľnou métou.

Podľa finančnej poradkyne sa však cesta k sporeniu takmer vždy nájde. „Sporiť dieťaťu nemusia len samotní rodičia, ale napríklad aj starí či krstní rodičia. Keď sa dá rodiny dohromady, určite nájde riešenie, ako peniaze na účet vkladať. Napokon, toto sporenie môžu využiť aj rodičia dieťaťa a to napríklad aj po dvoch rokoch sporenia. Je však nutné, aby dokázali, že peniaze použili na stavebné účely,“ hovorí Schovancová. Až do osemnástich rokov totiž s peniazmi disponuje zákonný zástupca, ktorý ich môže použiť napríklad na rekonštrukciu bytu, čím pomôže celej svojej rodine. „Po dosiahnutí dospelosti už peniaze patria dieťaťu, ktoré sa rozhodne, ako ich využije. Určite ale budú preňho predstavovať veľkú pomoc pri vykročení do skutočného života, napríklad už len v podstatne jednoduchšom získavaní hypotekárneho úveru,“ dodáva poradkyňa.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.