22.07.2024

Na tému znalecký posudok

Na tému znalecký posudok

Pri niektorých úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami od nás kompetentné orgány alebo finančné inštitúcie vyžadujú znalecký posudok. O tom, čo to konkrétne je a na čo ho potrebujeme, sa budeme baviť práve v tomto článku. Čo je to a na čo je dobrý Termín znalecký posudok v sebe skrýva určenie hodnoty nehnuteľnosti, ktoré je vypracované pre potreby predaja, kúpy, hypotekárneho úveru a podobne. Je to teda bežná súčasť transakcií, v ktorých má svoje miesto určitá nehnuteľnosť. Aby ste však tento pojem chápali správne, nemali by ste si ho mýliť s predajnou cenou nehnuteľnosti. Tá je totiž podstatne viac flexibilná a pohyblivá…

Potrebujete ohodnotiť rodinný dom?

Potrebujete ohodnotiť rodinný dom?

Pokiaľ máte skúsenosť s ohodnocovaním bytu, tak s touto si pri ohodnodcovaní rodinného domu nevystačíte. V ďalšom texte vám preto vysvetlíme, aké podklady potrebujete a oboznámime vás i s priebehom obhliadky. Podklady pre znalecký posudok Potrebná dokumentácia pre znalca pozostáva z listu vlastníctva, katastrálnej mapy, geometrického plánu, ak bol vypracovaný, stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia, ak bol dom už skolaudovaný, rozhodnutia o určení súpisného čísla a projektovej dokumentácie. Za predpokladu, že ste si už znalca na ohodnocovanie nehnuteľností našli, dohodnete si s ním termín a to tak, aby ste mu vytvorili dostatočný časový priestor na výkon jeho  práce. Nie zriedkavo obhliadka trvá hodinu až dve, čo pri väčšej nehnuteľnosti nemusí byť časovo dostatočné. Určite si položíte otázku, prečo…

Vyberáte znalca na ohodnocovanie nehnuteľností

Vyberáte znalca na ohodnocovanie nehnuteľností

Kde získate kontakt na znalca? Keďže znalci SR nemajú vlastnú stavovskú organizáciu – komoru, sú evidovaní v zoznamoch vedených na Ministerstve spravodlivosti, ktoré nájdete na webovej stránke www.justice.gov.sk . Pre ľahšie vyhľadanie vám ponúkame konkrétny postup. V časti praktické informácie kliknete na „Hľadám znalca“. Na ľavej strane opäť kliknete na „Znalci“ a v nasledujúcej tabuľke ako odbor zvolíte „Stavebníctvo“ a odvetvie „Odhad hodnoty nehnuteľností“. Nezabudnite zadať aj kraj. Pokiaľ ste sa už s nejakým znalcom kontaktovali a boli ste s výkonom jeho znaleckej činnosti spokojný, nič vám nebráni, aby ste dotyčného znalca požiadali o výkon znaleckej činnosti aj vo vašom aktuálnom prípade. Ak ste doteraz nemali takúto možnosť,…