23.06.2024

Vyberáte znalca na ohodnocovanie nehnuteľností

Kde získate kontakt na znalca? Keďže znalci SR nemajú vlastnú stavovskú organizáciu – komoru, sú evidovaní v zoznamoch vedených na Ministerstve spravodlivosti, ktoré nájdete na webovej stránke www.justice.gov.sk . Pre ľahšie vyhľadanie vám ponúkame konkrétny postup. V časti praktické informácie kliknete na „Hľadám znalca“. Na ľavej strane opäť kliknete na „Znalci“ a v nasledujúcej tabuľke ako odbor zvolíte „Stavebníctvo“ a odvetvie „Odhad hodnoty nehnuteľností“. Nezabudnite zadať aj kraj.

Pokiaľ ste sa už s nejakým znalcom kontaktovali a boli ste s výkonom jeho znaleckej činnosti spokojný, nič vám nebráni, aby ste dotyčného znalca požiadali o výkon znaleckej činnosti aj vo vašom aktuálnom prípade. Ak ste doteraz nemali takúto možnosť,     prípadne pristúpite k výberu znalca aj na základe referencií od ľudí, ktorí prišli so znaleckým posudkom do kontaktu. Táto alternatíva sa javí ako najvhodnejšia.

Akí sú znalci? Ako vo všetkom. Dobrí aj zlí. Najprv o tých dobrých. Úroveň znalca, aj tu spoločenskú, môžete posúdiť už pri prvom telefonáte. Dobrý znalec sa nebude od začiatku vyvyšovať nad klienta a predvádzať svoje vedomosti. Medzi ďalšie pozitívum môžete zaradiť, že sa snaží vyjsť v ústrety klientovi, čo sa týka termínu obhliadky a vypracovania znaleckého posudku. Dobrého znalca rozpoznáte aj podľa toho, že bude od vás požadovať všetky potrebné dokumenty pre vypracovanie posudku stanovené právnou úpravou, resp. príslušnou vyhláškou a nepristúpi na zľahčovanie prípadnej absencie dokumentov, ktoré v znaleckom posudku jednoducho musia byť. Takýto znalec zásadne vždy chodí na obhliadku nehnuteľnosti, ktorú má ohodnotniť, vybavený súdobou technikou (digitálny fotoaparát, laserový diaľkomer a pod.) Dobrý znalec vždy na tvári miesta overuje súlad poskytnutých právnych a technických dokumentov slúžiacich ako podklad na vypracovanie znaleckého posudku s reálnym stavom nehnuteľnosti. Dobrý znalec si pri obhliadke urobí potrebné množstvo poznámok, meraní a fotodokumentácie, ktoré v dostatočnej miere vystihujú stav vecí v čase obhliadky. Dobrý znalec spravidla vysvetlí, čo všetko a prečo bude fotografovať a aký počet a veľkosť fotografií zvolí v znaleckom posudku. Dobrý znalec sa neuspokojí s tým, že mu dáte predchádzajúci znalecký posudok na predmetnú ohodnocovanú nehnuteľnosť, lebo všetky údaje si overí a vytvorí si vlastný názor (v praxi sa vyskytujú rozdiely medzi údajmi v poskytnutých posudkoch a reálnym stavom na nehnuteľnosti). Dobrý znalec po poskytnutí všetkých potrebných podkladov na vypracovanie posudku a po vykonaní obhliadky urobí všetko pre to, aby znalecký posudok jeho zadávateľ (objednávateľ) obdržal, čo možno v najkratšom čase, samozrejme nie na úkor kvality posudku. Od dobrého znalca možno očakávať aj pre klienta dobrú odmenu. Mal by sa pohybovať niekde v strede rozpätia znaleckej odmeny. Informáciu získate niekoľkými telefonátmi náhodne vybraným znalcom. To je odmena dohodou. Znalec, ale môže na základe platnej právnej úpravy vyúčtovať klientovi podielovú odmenu, ktorej výpočet stanovuje príslušná vyhláška (492/2004 Zz. v znení neskorších predpisov). Táto odmena býva spravidla vyššia ako odmena dohodou a používa sa pri väčších nehnuteľnostiach, napr. exkluzívnych rodinných domoch, administratívnych budovách, priemyselných objektoch a pod.

Zlý znalec. Najhoršie, čo vás môže stretnúť je arogantný, povýšenecký a neochotný znalec, ktorý navyše nejde na obhliadku, nechá si od vás priniesť všetky podklady vrátane fotodokumentácie a predošlý znalecký posudok, pokiaľ existoval. Pokojne vám takýto znalecký posudok vypracuje a podpíše bez najmenších náznakov uvedomovania si trestnoprávnej zodpovednosti za podanie nepravdivého posudku. Je málo pravdepodobné, že tohto znalca budete odporúčať ďalej.

Záverom ešte raz k znaleckej odmene. Je všeobecné známe pravidlo, že čo je lacné, nemusí byť dobré, ale na druhej strane prehnaná požiadavka na odmenu za výkon znaleckej činnosti nie vždy je v jednej línií s kvalitou. Získanie kontaktu na dobrého znalca znamená pre vás len výhodu.

autor: Katarína Matzová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.