18.04.2021

Potrebujete ohodnotiť rodinný dom?

Pokiaľ máte skúsenosť s ohodnocovaním bytu, tak s touto si pri ohodnodcovaní rodinného domu nevystačíte. V ďalšom texte vám preto vysvetlíme, aké podklady potrebujete a oboznámime vás i s priebehom obhliadky.

Podklady pre znalecký posudok

Potrebná dokumentácia pre znalca pozostáva z listu vlastníctva, katastrálnej mapy, geometrického plánu, ak bol vypracovaný, stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia, ak bol dom už skolaudovaný, rozhodnutia o určení súpisného čísla a projektovej dokumentácie. Za predpokladu, že ste si už znalca na ohodnocovanie nehnuteľností našli, dohodnete si s ním termín a to tak, aby ste mu vytvorili dostatočný časový priestor na výkon jeho  práce. Nie zriedkavo obhliadka trvá hodinu až dve, čo pri väčšej nehnuteľnosti nemusí byť časovo dostatočné. Určite si položíte otázku, prečo potrebuje znalec taký dlhý čas na vykonanie obhliadky?

Priebeh obhliadky – fotografovanie

Po príchode na ohodnocovanú nehnuteľnosť si ju znalec zbežne prezrie a zvolí si stanovištia, z ktorých dom odfotografuje. Určite vyhotoví zábery z ulice a to tak, aby bolo z fotodokumentácie zrejmé, v akom prostredí sa dom nachádza. Ďalej vyhotoví detailnejšie fotografie, na ktorých bude vidieť oplotenie, samotný prístup k domu, detaily s oknami a vstupnými dverami, zábery na dom z dvorovej časti, prípadne celý dvor a priľahlý pozemok, aj s altánkom, bazénom atď., ak sa na nehnuteľnosti nachádzajú.

V interiéri znalec odfotografuje kuchyňu so zariadením, kúpeľňu, prípadne kúpeľne, ak je ich viac a WC. So súhlasom vlastníka môže odfotografovať aj iné miestnosti, halu, izby a podobne. Pri väčšej nehnuteľnosti a snahe o zabezpečenie profesionálnej fotodokumentácie s dostatočnou vypovedacou schopnosťou, takéto fotografovanie môže trvať aj pol hodiny.

Priebeh obhliadky – ohodnocovanie

V dalšom kroku znalec porovná poskytnutú dokumentáciu s reálnym stavom ohodnocovanej nehnuteľnosti, urobí si poznámky o zvislých a vodorovných konštrukciách, konštrukcií strechy, krytine, materiáloch a vybavení rodinného domu vrátane zariaďovacích predmetov (vodovodné batérie, umývadlá), kuchynskej linke, varnej dosky, ústrednom kúrení a podobne. Ďalej si vyhotoví poznámky o oknách, dverách, podlahách a úpravách stien. V znaleckom posudku taktiež potrebuje uviesť informácie o vnútorných a vonkajších inštaláciách, to znamená údaje o prípojke vody a vnútorných rozvodoch, o kanalizačnej prípojke a vnútorných rozvodoch, elektroprípojke a vnútorných elektrorozvodoch, o plynovej prípojke a vnútorných rozvodoch. V prípade, že ohodnocovaný dom má aj vlastný vodný zdroj, znalec uvedie typ a hĺbku studne, technologické zariadenie na čerpanie vody.

K ohodnocovanej nehnuteľnosti patrí aj oplotenie pozemku, na ktorom sa nachádza. V znaleckom posudku sa uvádza výška a dĺžka oplotenia, materiál z ktorého je vyhotovený, ďalej konštrukcia a šírka vstupných vrátok a vrát. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj spevnené betónové a dláždené plochy. Ak sa nachádza na ohodnocovanej nehnuteľnosti aj bazén, altánok, prístrešok a podobne, tieto sú tiež predmetom ohodnotenia, pri ktorých si znalec tiež zapíše potrebné údaje. Podľa aktuálnej právnej úpravy porasty nachádzajúce sa na priľahlých pozemkoch, sa osobitne neohodnocujú a ich hodnota je už vyjadrená v hodnote pozemku, resp. pozemkov. Ideálny čas pre obhliadku je pekný slnečný deň. Sú však aj také situácie, že obhliadka sa robí počas dažďa alebo sneženia, čo výrazne sťažuje a predlžuje prácu znalca. Musí zvoliť taký postup, aby nedošlo k poškodeniu poskytnutej dokumentácie.

Po absolvovaní znaleckej obhliadky určite pochopíte, že dve hodiny sú primeraným časom a priestorom na serióznu prácu znalca.

 

autor: Katarína Matzová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.