22.07.2024

Veľká výstavba v malom Mierovom

Zdroj: www.enviroprtal.sk

V okrese Dunajská Streda, približne len 31 kilometrov od hlavného mesta, sa nachádza malá obec s názvom Mierovo. Na to by samozrejme nebolo nič zaujímavé, ak by sa tu v dohľadnej dobe nemala odohrať rozsiahlejšia výstavba novej obytnej zóny. Päť desiatok nových domov Investičným zámerom je v tomto prípade komplexná príprava územia pre novú obytnú zónu v Mierove. Tá je dimenzovaná pre päťdesiat nových rodinných domov. Predkladaný zámer teda rieši vytvorenie lokality pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov a napojenie územia určenej na výstavbu rodinných domov na technickú infraštruktúru obce. Investor počíta s tým, že daná výstavba skvalitní toto územie…

Ďalšia výstavba rodinných domov v Hviezdoslavove

Zdroj: www.enviroportal.sk

Obec Hviezdoslavov môžeme pokojne považovať za satelitné mestečko nášho hlavného mesta. Aj preto nie je žiadnou výnimkou, že sa sem pomerne často vraciame, aby sme vás informovali o stále nových a nových rezidenčných projektoch. Inak tomu nebude ani tentokrát. Viac ako päťdesiatka nových domov V tomto prípade by v obci Hviezdoslavov malo byť postavených až 56 nových rodinných domov, ktoré vlastne vytvoria celkom novú ulicu. Ide vlastne o realizáciu komplexnej prípravy územia pre tento obytný súbor. Pôvodný projekt počítal s výstavbou menšieho počtu domov – malo ich byť totiž len 42. Pozemky mali mať pritom výmeru od 800 do 1200…

Pri Dunajskej Strede vyrastie nová obytná štvrť

Zdroj: www.obecbac.sk

V okrese Dunajská Streda sa nachádza obec Veľká Paka, ktorá by sa už onedlho mala stať výstavbou novej obytnej zóny. Tá by mala do tohto regiónu priniesť niekoľko desiatok nových rodinných domov. Významná výstavba pre obec Výstavba obytnej zóny je je významným počinom pre každé mesto či obec. Nielenže na svoje územie prinesie mladé rodiny a tak oživí štruktúru svojho obyvateľstva, zároveň s novými obyvateľmi prichádza aj väčšie množstvo financií do obecného rozpočtu minimálne v podobe miestnych daní. Výnimkou nie je ani Veľká Paka, ktorá ako obec s necelou tisíckou obyvateľov podobnú výstavbu bezpochyby privíta. Lokalita, ktorá je určená na…

Pod Pšenom v Moste

Zdroj: www.enviroportal.sk

V Moste pri Bratislave by sa v dohľadnom čase mala odohrať ďalšia výstavba. Tentokrát by malo ísť vybudovanie novej obytnej zóny. Tá by do tejto obce, ktorá je už aj tak vnímaná ako satelit hlavného mesta, priniesla ďalšie možnosti na bývanie. Najprv siete, potom domy Účelom navrhovanej činnosti je výstavba obytnej zóny v lokalite Most pri Bratislave v susedstve existujúcej bytovej výstavby. Stavba sa bude nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Bruck s.r.o. Zámerom investora je teda v tomto prípade vybudovanie nových trás inžinierskych sietí, komunikácie a spevnených plôch so zeleňou vo forme kríkovej výsadby, stromovej zelene a tým vytvoriť…

Maličká obec – veľké realitné ihrisko

Zdroj: www.enviroportal.sk

Jablonec je malá obec v okrese Pezinok neďaleko Trnavy, v ktorej žije približne len 750 obyvateľov. Vzhľadom na svoju zaujímavú a priaznivú polohu však padla do oka investorom, ktorí by v nej chceli vybudovať novú obytnú zónu. A nielen jednu. Staré a nové, malé a veľké Obec Jablonec je síce naozaj maličká, prvá písomná zmienka o nej však pochádza už zo štrnásteho storočia, ba ľudia sa tu podľa archeologických nálezov zdržiavali už v mladšej dobe kamennej. Kto vie, možno tu už nejaký „praveký investor“ plánoval vybudovať jaskynnú obytnú zónu. Ale žarty bokom, v Jablonci by sa totiž už v máji…

Slnečný dvor pri Piešťanoch: nová obytná zóna s ruskými investormi

Zdroj: www.enviroportal.sk

Kde bolo ešte včera pole, tam sa dnes už nachádza nová obytná zóna, mohli by sme s trochou nadnesenia povedať o situácií na Slovensku. Minimálne to môže platiť o novom projekte, ktorý by sa mal realizovať neďaleko Piešťan v obci Drahovce. Ruskí investori by tu totiž chceli vybudovať obytnú zónu s rodinnými domami, ktorá by do tejto lokality mala prilákať približne dvesto nových obyvateľov. Slnečný dvor pri Jozefove Pri hlavnej ceste prakticky medzi Piešťanmi a obcou Drahovce sa v súčasnosti tak trochu opustene nachádza oplotená lokalita s názvom Jozefov, ktorej súčasťou sú tri rodinné domy. Ich opustenosť by však už…

V Malinove plánujú výstavbu 50 rodinných domov

Aktuality

Bratislava 27. mája (TASR) – V rámci projektu Obytný súbor Malinovo IX pripravuje občianske združenie Bývajme v Malinove výstavbu 50 malopodlažných rodinných domov. O zámere informovala na svojej internetovej stránke Slovenská agentúra životného prostredia. Nová obytná zóna sa má nachádzať v rámci zastavaného územia obce Malinovo, okres Senec. Spolu s rodinnými domami dobudujú sieť komunikácií a pridružené inžinierske siete. “Užívateľmi stavby budú fyzické osoby, ktoré budú mať jednotlivé rodinné domy s prislúchajúcimi časťami v osobnom vlastníctve,” uviedlo občianske združenie v zámere. Pozemok, na ktorom sa výstavba plánuje, je v súčasnosti využívaný na poľnohospodárske účely. Z južnej strany je ohraničený Ivanskou…