23.05.2024

Pri Dunajskej Strede vyrastie nová obytná štvrť

V okrese Dunajská Streda sa nachádza obec Veľká Paka, ktorá by sa už onedlho mala stať výstavbou novej obytnej zóny. Tá by mala do tohto regiónu priniesť niekoľko desiatok nových rodinných domov.

Zdroj: www.obecbac.sk

Významná výstavba pre obec

Výstavba obytnej zóny je je významným počinom pre každé mesto či obec. Nielenže na svoje územie prinesie mladé rodiny a tak oživí štruktúru svojho obyvateľstva, zároveň s novými obyvateľmi prichádza aj väčšie množstvo financií do obecného rozpočtu minimálne v podobe miestnych daní. Výnimkou nie je ani Veľká Paka, ktorá ako obec s necelou tisíckou obyvateľov podobnú výstavbu bezpochyby privíta.

Lokalita, ktorá je určená na miesto výstavby, bola podľa investora, Milana Žilinského vybraná z hľadiska jej vhodnosti pre daný účel výstavby a súladu so všetkými záväznými územnoplánovacími dokumentáciami. „Územie je dobre dopravne prístupné a bezproblémovo pripojiteľné na potrebné inžinierske siete,“ uvádza v investičnom. Výstavba obytnej zóny bude prebiehať súčasne s výstavbou infraštruktúry, ktorá rieši jej napojenie na jestvujúce komunikácie a rozvody inžinierskych sietí. Celkovo ide o realizáciu 42-och rodinných samostatne stojacich rodinných domov. Veľkosť pozemkov od približne 488 do 713 metrov štvorcových umožňuje použitie jednak katalógových projektov rodinných domov, jednak individuálnych projektov v závislosti od navrhovanej parcelácie.

Byty pribudnú aj v Báči

V okrese Dunajská Streda sa nachádza aj obec Báč, ktorá sa podobne ako Veľká Paka stane dejiskom novej výstavby. Nie vždy sa však stáva, aby bol rezidenčný projekt riešený tak komplexne, že sa v jeho rámci vybuduje aj oddychový priestor a to dokonca aj s bazénom. Ten bude prislúchať k výstavbe malopodlažných bytových domov. Bytový dom bude pozostáva z troch navzájom prepojených objektov so samostatnými vstupmi. Pôdorys bude mať v tvare U, zároveň bude mať tri podlažia a bude, samozrejme, podpivničený. Celkovo teda môžeme povedať, že v podzemnom podlaží sú situované garáže, v nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty. V rámci celého objektu sa nachádza dvadsaťštyri bytov. Parkovanie je riešené v podzemných garážach a takisto na pozemku bytového domu. Ostatné plochy sú riešené ako oddychovo relaxačné plochy s bazénmi a ich technickým zázemím. Priestory budú slúžiť pre potreby obyvateľov bytového domu a susedných rodinných domov.

Nakoľko v prípade oboch projektov ide o obce nepríliš vzdialené od hlavného mesta, môžeme ich pokojne považovať aj za výstavbu v rámci satelitných mestečiek. Napokon, taká Báč je od Bratislavy vzdialený približne len tridsať kilometrov, čo pre Bratislavčanov nepredstavuje žiaden vážny problém.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.