23.06.2024

Dva nové projekty v Hviezdoslavove

Zdroj: www.hviezdne-byvanie.sk

V tomto článku sa opäť pozrieme do dedinky Hviezdoslavov v dunajskostredskom okrese. Vzniknú tam totiž dva nové rezidenčné projekty a tie by opäť mali zvýšiť satelitný potenciál tejto neveľkej obce. Za Podhájom Investičným zámerom v zmysle je v tomto prípade komplexná príprava územia pre obytnú zónu „Za Podhájom“ v Hviezdoslavove. Riešené územie budúcej obytnej zóny sa nachádza na ploche, ktorá leží na okraji zastavaného územia obce Hviezdoslavov časť „Za Podhájom“. Nová zástavba pozostáva z trinástich dvojdomov a z piatich rodinných domov. Dôvodom novej výstavby rodinných domov je podľa investora rozšírenie vidieckeho sídelného útvaru s kvalitatívne novou zástavbou rodinných domov a…

Ďalšia výstavba rodinných domov v Hviezdoslavove

Zdroj: www.enviroportal.sk

Obec Hviezdoslavov môžeme pokojne považovať za satelitné mestečko nášho hlavného mesta. Aj preto nie je žiadnou výnimkou, že sa sem pomerne často vraciame, aby sme vás informovali o stále nových a nových rezidenčných projektoch. Inak tomu nebude ani tentokrát. Viac ako päťdesiatka nových domov V tomto prípade by v obci Hviezdoslavov malo byť postavených až 56 nových rodinných domov, ktoré vlastne vytvoria celkom novú ulicu. Ide vlastne o realizáciu komplexnej prípravy územia pre tento obytný súbor. Pôvodný projekt počítal s výstavbou menšieho počtu domov – malo ich byť totiž len 42. Pozemky mali mať pritom výmeru od 800 do 1200…

V Hviezdoslavove pri parku

Zdroj: https://www.google.sk/maps

V tomto článku sa opäť vyberieme do malej obce v okrese Dunajská Streda s názvom Hviezdoslavov. Obec je to síce naozaj rozlohou malá, po bývaní v nej je však pomerne slušný dopyt. Ide totiž o satelitné mestečko obyvateľov hlavného mesta a to je dôvod, pre ktorý by tu opäť mala odštartovať nová výstavba. Ktorý variant? Investor vo svojom zámere počíta s dvomi variantami výstavby. Podľa prvého by malo ísť o celkovú realizáciu 63 domov. Z tohto počtu 62 bude samostatne stojacich rodinných domov a jeden bytový dom. Súčasťou projektu by v tomto prípade mal byť aj jeden objekt pre služby,…

Hviezda „zasvieti“ v Hviezdoslavove

Zdroj: www.http://hviezdne-byvanie.sk

Investičné zámery sa riešia hádam v každom meste a obci na Slovensku. Výnimkou nie je ani malá dedinka Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda, ktorá, ako sa zdá, by už v najbližšej dobe mohla zaujímavo zvýšiť počet svojich obyvateľov a to na základe rezidenčného projektu. S poetickým názvom Už samo o sebe znie Hviezdoslavov zaujímavo a poeticky a rovnako tak znie aj názov nového rezidenčného projektu – Hviezda. Ide v ňom o vybudovanie a komplexnú prípravu územia pre rovnomenný obytný súbor. Samotný investičný zámer rieši prípravu územia, výstavbu technickej infraštruktúry, vybudovanie prípojok k jednotlivým pozemkom a výstavbu multifunkčného a detského ihriska….