23.05.2024

V Modre pribudne nová obytná zóna

Zdroj. www.enviroportal.sk

Hoci je Modra neveľké mestečko, jej malebná poloha a vzdialenosť od hlavného mesta ju robí nesmierne atraktívnou pre bývanie. A zrejme aj to je dôvodom, že istý investor v tomto meste plánuje vybudovať novú obytnú zónu. Na ceste do Budmeríc Základným účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie obytného súboru a rozšírenie ponuky pre kvalitné bývanie v Modre. Pozemky určené na výstavbu sú zo severu ohraničené štátnou cestou spájajúca Modru s obcou Budmerice. Ide o nezastavané územie na okraji mesta, konkrétne o jeho časť s menom Kráľová. Navrhovateľ plánuje na rozvojových plochách vytvoriť plochy bývania v súlade s platným územným plánom mesta…

Do Fiľakova mieri výstavba obytnej zóny

Zdroj: www.enviroportal.sk

Mestečko Fiľakovo v lučeneckom okrese s približne desaťtisíc obyvateľmi a romantickým hradom nad mestom v posledných rokoch čelí znižovaniu počtu svojich obyvateľov. S týmto problémom by však mohla pomôcť nová výstavba rodinných domov, ktoré sa pripravuje práve vo Fiľakove. Obyvateľov ubúda V meste Fiľakovo je v súčasnej dobe zvýšená požiadavka po vylepšení bytových podmienok. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie. „Vzhľadom na mierny pokles počtu obyvateľov od roku 2008 je výstavba nových rodinných domov žiadúca a môže sa stať jedným z dôvodov, pre ktoré sa ľudia začnú vracať do mesta Fiľakovo. Blízkosť plánovaného obchodného centra,…

Plavecké Podhradie a nová obytná zóna

Zdroj: www.enviroportal.sk

Plavecké Podhradie je malá obec s necelými sedemsto obyvateľmi a tak by sme mohli povedať, že zrejme nebude ničím až taká zaujímavá. Má však svoje pozitíva, ako napríklad hrad, keltské hradisko či renesančný kaštiel. Istý investor by však chcel hodnotu obce ešte zvýšiť a to vybudovaním novej obytnej zóny. V starých kasárňach Miestna spoločnosť s názvom Tenement s.r.o. má záujem v Plaveckom Podhradí v okrese Malacky vybudovať novú obytnú zónu, v ktorej by sa malo nachádzať sedemdesiatsedem rodinných domov. Ide o lokalitu Pod Kaštieľom v západnej časti obce popri ceste z Rohožníka cez Plavecký Mikuláš do Senice. Začiatok výstavby investor…

Slnečný dvor pri Piešťanoch: nová obytná zóna s ruskými investormi

Zdroj: www.enviroportal.sk

Kde bolo ešte včera pole, tam sa dnes už nachádza nová obytná zóna, mohli by sme s trochou nadnesenia povedať o situácií na Slovensku. Minimálne to môže platiť o novom projekte, ktorý by sa mal realizovať neďaleko Piešťan v obci Drahovce. Ruskí investori by tu totiž chceli vybudovať obytnú zónu s rodinnými domami, ktorá by do tejto lokality mala prilákať približne dvesto nových obyvateľov. Slnečný dvor pri Jozefove Pri hlavnej ceste prakticky medzi Piešťanmi a obcou Drahovce sa v súčasnosti tak trochu opustene nachádza oplotená lokalita s názvom Jozefov, ktorej súčasťou sú tri rodinné domy. Ich opustenosť by však už…

V Malinove plánujú výstavbu 50 rodinných domov

Aktuality

Bratislava 27. mája (TASR) – V rámci projektu Obytný súbor Malinovo IX pripravuje občianske združenie Bývajme v Malinove výstavbu 50 malopodlažných rodinných domov. O zámere informovala na svojej internetovej stránke Slovenská agentúra životného prostredia. Nová obytná zóna sa má nachádzať v rámci zastavaného územia obce Malinovo, okres Senec. Spolu s rodinnými domami dobudujú sieť komunikácií a pridružené inžinierske siete. “Užívateľmi stavby budú fyzické osoby, ktoré budú mať jednotlivé rodinné domy s prislúchajúcimi časťami v osobnom vlastníctve,” uviedlo občianske združenie v zámere. Pozemok, na ktorom sa výstavba plánuje, je v súčasnosti využívaný na poľnohospodárske účely. Z južnej strany je ohraničený Ivanskou…

Nová výstavba v Limbachu

Aktuality

Bratislava 20. apríla (TASR) – Spoločnosť Tehelné pole pripravuje v obci Limbach v lokalite Tehelné pole obytnú zónu. Na území s plochou viac ako 43.000 m2 sa má postaviť 51 rodinných domov. “Pozemok pre výstavbu tvorí jednu ucelenú plochu a záber tohto pozemku nenarušuje celistvosť poľnohospodárskej pôdy,” uvádza spoločnosť v zámere, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia. Územie, na ktorom sa plánuje výstavba, je súčasťou obce a nachádza sa na juhovýchodnom okraji jej zastavaného územia. Pozemok je zo severozápadnej strany ohraničený novou nízkopodlažnou zástavbou s radovými rodinnými domami a z juhovýchodnej strany sa dotýka poľnohospodárskej pôdy….