22.07.2024

Do Fiľakova mieri výstavba obytnej zóny

Mestečko Fiľakovo v lučeneckom okrese s približne desaťtisíc obyvateľmi a romantickým hradom nad mestom v posledných rokoch čelí znižovaniu počtu svojich obyvateľov. S týmto problémom by však mohla pomôcť nová výstavba rodinných domov, ktoré sa pripravuje práve vo Fiľakove.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Obyvateľov ubúda

V meste Fiľakovo je v súčasnej dobe zvýšená požiadavka po vylepšení bytových podmienok. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie. „Vzhľadom na mierny pokles počtu obyvateľov od roku 2008 je výstavba nových rodinných domov žiadúca a môže sa stať jedným z dôvodov, pre ktoré sa ľudia začnú vracať do mesta Fiľakovo. Blízkosť plánovaného obchodného centra, železničnej stanice a športoviska len potvrdzujú výber lokality a zaručujú jej atraktivitu,“ uvádza sa v zámere, ktorý predložila spoločnosť Ardis a.s. zo Žiaru nad Hronom.

Konkrétne ide o výstavbu sedemdesiatich rodinných domov. Zvolená lokalita v južnej časti mesta. Toto územie je v súčasnosti voľná plocha bez vzrastlej zelene a bez nadzemných stavebných objektov. Doposiaľ bolo využívané na poľnohospodárske účely ako orná pôda. Dopravné napojenie je prístupné zo Športovej ulice. Okolitú zástavbu ďalej tvoria rodinné domy, areál futbalového ihriska, areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, objekty autoumyvárne a čerpacej stanice pohonných hmôt.

Vybudujú aj obchodné centrum

Spoločnosť Ardis však vo Fiľakove nechystá iba výstavbu novej obytnej zóny. Má totiž záujem v tomto meste zrealizovať aj obchodné centrum. O tomto projekte sme však na našich stránkach písali už v roku 2013, pričom dnes ešte nestojí. V každom prípade, ako investor uvádza na svojej webovej stránke, plánovaná obchodná galéria bude vybudovaná pri existujúcom Hypermarkete Tesco na Biskupickej ceste a má v rámci existujúcej nákupnej zóny prispievať k rozšíreniu služieb v lokalite mesta Fiľakovo.

„Obchodná galéria bude mať predajnú plochu o výmere 1945 metrov štvorcových a budú ju tvoriť prevažne diskontné predajne s rôznym druhom prevádzky. Zastúpené sú predajňami, službami a gastronomickými zariadeniami bez kuchyne. Jedná sa o jednopodlažný objekt, prístupný zo strany pozemného parkoviska, umiestneného pred hlavným objektom. Vstup je zastrešený a „otvorená pasáž“ poskytuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Zásobovanie je vzhľadom na charakter predávaného tovaru riešené spoločným vstupom s návštevníkmi a bude prebiehať mimo otváracích hodín,“ píše sa na oficiálnej stránke.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.