01.07.2022

Martinčania sa tešia: socialistický Prior dostane novú tvár

Kedysi tieto obchodné domy mali na našom území prakticky monopol. Na tú dobu predstavovali pomerne vyspelé nákupné možnosti, keďže pod jednou strechou ponúkali tovar rôzneho druhu. Išlo tak o akýchsi predchodcov dnešných hypermarketov. No ich architektúra a dispozičné možnosti sú dnes už dávno prekonané a tak svojím spôsobom „špatia“ tváre miest, v ktorých sú postavené. Ide napríklad aj o mesto Martin, v ktorom sa podobný obchodný dom nachádza. Tu však, ako sa zdá, by už onedlho mohol miestny Prior získať novú tvár.

Zdroj: www.odprior.sk

Vyzlečú ho na „kosť“

Podľa investičného návrhu vypracovaného na posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie, za ktorým stojí spločnosť Neo Domus, s.r.o. z Trenčína, je na mieste dnešného Prioru potrebné vybudovať nové obchodné centrum. „Vybudovanie nového OD v Martine doplní predajné kapacity, zabezpečí predaj širokého sortimentu spotrebného tovaru ako i služby a zábavu pre občanov nielen pre mesto, ale celú spádovú oblasť. V neposlednom rade bude riešiť aj nepriaznivú situáciu parkovania v centre mesta v zázemí pešej zóny,“ uvádza sa v zámere.

Martinský Prior by sa tak po prestavbe mal zmeniť doslova na nepoznanie. Podľa investora ide totiž o nevyhovujúcu budovu, ktorej priestor ani neumožňuje vytvoriť samostatné obchodné prevádzky, ktoré sú dnes hlavnou podmienkou nájomcov. Rovnako je tu až priveľa priestoru určeného pre zázemie, ktoré však bolo pôvodne dimenzované na podstatne vyšší počet zamestnancov. Navyše išlo aj na úkor priestoru pre obchodné prevádzky.

Preto podľa zámeru prejde obchodný dom rozsiahlou rekonštrukciou, pri ktorej ho doslova vyzlečú na „kosť“. „V rámci prestavby dôjde k odstrojeniu objektu obchodného domu na základný skelet. Bude odstránený obvodový plášť vrátane vnútorných priečok vybavenia a inštalácie. Rovnako dôjde k demolácii novšej prístavby na severnej strane vrátane schodiskovej sekcie; na západnej strane k odstráneniu jednopodlažnej zásobovacej a technologickej časti objektu (2 moduly), vonkajšieho požiarneho schodišťa na južnej strane,“ vysvetľuje investor.

Čo určite okrem novej tváre obchodného domu a zlepšenia či zväčšenia nákupných možností v centre mesta Martinčania privítajú, je aj návrh na riešenie zlej parkovacej situácie. V rámci prestavby by sa totiž malo vytvoriť až 214 nových parkovacích miest a to na treťom podlaží objektu, čiže prakticky na čiastočne krytej streche. Kedy by však k tejto prestavbe malo dôjsť? Pokiaľ investor získa potrebné povolenia, začiatok je naplánovaný na február 2014, pričom by prestavba mala byť dokončená v apríli roku 2015. Predbežne by ho jej realizácia mala vyjsť na 16,5 milióna eur.

Čo na to Martinčania?

Podľa nášho prieskumu je prestavba Prioru postaveného v roku 1983 medzi obyvateľmi Martina vítanou zmenou k lepšiemu. „Pamätám si ešte, keď Prior v osemdesiatych rokoch otvorili. Všetci sme z toho tešili, Martin mal zrazu veľký obchodný dom, bolo to skvelé. Dnes je však situácia trochu iná, Prior už nie je to, čo býval a tak som osobne veľmi rád, keď ho prestavajú, lebo jeho vzhľad už nejde s dobou a podľa mňa nám naše centrum ktovieako neskrášľuje,“ myslí si Martinčan Jozef Tupý. Podobný názor má aj Lucia Ťaptíková z neďalekých Vrútok. „Martinský Prior je ako socialistické strašidlo. Aj keď nie je v úplnom centre, predsa len je dobre, že ho prerobia, pretože aj jeho interiér na mňa nepôsobí dvakrát najpríjemnejšie,“ hovorí.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.